Din Offentlige Transport, DOT, leder efter et nyt reklamebureau. 

Det oplyses det udbudsmateriale, der blev offentliggjort 11. januar. 

Budgettet i rammeaftalen for 2021 til 2023 er på 24 millioner kroner. 

I beskrivelsen af udbuddet fremgår det videre, at DOT har en ”forventning om at benytte et reklamebureau” til brand- og kommunikationsstrategisk rådgivning, kreativ kampagneudvikling, ad hoc markedskommunikation, reklameproduktion og grafisk support.

Det oplyses videre, at omfanget af opgaven ikke inkluderer ”PR eller markedsanalyse andet end i det omfang, at de kreative kampagner forudsætter særlige markedsanalyser og PR.” 

Da ”DOT pt. ikke har mulighed for at anvende egne data til kundesegmentering” er der for nuværende heller ikke inkluderet CRM/kundeprogram.

DOT udelukker dog ikke, at dette kan ske inden for rammeaftalens periode, hedder det i udbudsmaterialet, hvor tildelingskriterierne er opgjort således, at leverandørens tilbudsbesvarelse vægter 50 procent, leverandørens medarbejdere vægter 20 procent, mens prisen vægter 30 procent. 

DOT’s kommende reklamebureau skal have minimum 12 ansatte på tidspunktet for ansøgningsfristen, der er 5. februar kl. 23:59. 

Derudover skal man have haft en “positiv egenkapital i gennemsnit for de seneste tre afsluttede regnskabsår,” mens der skal have været en “bruttofortjeneste på minimum 10 millioner kroner i hvert af de seneste tre afsluttede regnskabsår.”

Samtidig skal den kommende partner have minimum tre referencer, ”hvoraf minimum en reference vedrører en brandstrategisk opgave og minimum en reference, der vedrører en taktisk opgave.”

Videre skal ”minimum en af de tre referencer” være løst for ”en offentlig myndighed, en offentlig virksomhed, eller en organisation, der på anden vis er påvirket af den politiske scene.” 

Referencerne skal være leveret inden for de seneste tre år, oplyses det.

DOT er et samarbejde mellem DSB, Movia og Metroselskabet,