Da Danmarks Radio udskrev konkurrencen om et logo til Melodi Grand Prix 2001, blev Kontrapunkt bl.a. inviteret med. Kontrapunkt inviterede derefter 2 Graphic Design og EventRelations til at deltage sammen med dem i en konstellation – i erkendelse af, at opgaven ville række udover designet af et logo.
– Vi vidste, at det her var stort, og at opgaven ikke kun krævede udarbejdelsen af et logo, men skabelsen af et univers, siger direktør Kim Meyer Andersen fra Kontrapunkt. 2 Graphic Design er en af vores konkurrenter, men en konkurrent som vi har stor respekt for, og som vi inviterede med, for at give projektet spændstighed. Opgaven lød bl.a. på, at vi skulle skabe et begrebsunivers, både visuelt, verbalt og conceptmæssigt, og her kommer EventRelations ind, da event er en stor del af det at skabe et univers. Normalt arbejder vi som designbureau med at give opgaven fra os, når den er løst, men denne her opgave skal følges helt til dørs, og EventRelations har nogle helt andre kompetencer, som vi vil få stor nytte af, konstaterer Kim Meyer Andersen.
– Jeg tror også, at den type mega events bliver en større og større del af fremtiden, hvorfor det også vil bliver mere normalt at arbejde i forskellige konstellationer, på tværs af faggrænserne, tilføjer Mark Patterson, EventRelations.

EN ENIG DOMMERKOMITé
Konkurrencen blev udskrevet i slutningen af juli, og efter hvad Markedsføring erfarer, så har bl.a. Grey, Wibroe Duckert & Partners, Bysted Design og Arnoldi været med i opløbet.
Det var, ifølge DR’s programchef Jørgen Ramskov, en enig dommerkomité, der valgte det pulserende hjerte, og han kan endvidere oplyse, at den vindende konstellation, ikke var den eneste konstellation, som var med i opløbet.
– Jeg er meget begejstret for hjertet og universet omkring det, som har lige netop det moderne udtryk, vi var ude efter, siger Jørgen Ramskov, der dog understreger, at moderne ikke skal være lig med meget ungdommeligt, da Melodi Gran Prix er et arrangement for hele familien.
– Næste step bliver nogle møder mellem DR og Kontrapunkt, 2 Graphic Design og EventRelations, hvor vi skal drøfte, hvordan vi kan føre konceptet videre. Den vindende konstellation og DR har hver især nogle kompetencer, som vi frem til selve Melodi Grand Prix’et, skal have til at arbejde sammen.