Nu har den nye digitale industri endelig fået plads i fremmedordbogen:
“New Media, [nju: midja), plu. af new medium, oprind. 1994 (se også Internet). En underskudsgivende virksomheds-situation, der er resultatet af en voldsom mobilisering af teknologiske, finansielle og redaktionelle ressourcer til at producere en lang række digitale serviceydelser, som ingen er villige til at købe.“
Indtil videre er dette nok manges opfattelse af den digitale industri, og lidt er der måske om snakken. Men et “endnu“ skal snart tilføjes sidste linie.
Står det slemt til, kan man spørge. Nej, ikke helt. Som det kan læses i denne udgaves tillæg, er der ud over optimisme og masser af penge, også handling i den digitale industri. For de flestes vedkommende har det med pengene hidtil været en investering, og for nogle få har der været tale om et reelt afkast.
Hvad sker der så pt.? Efteråret bliver begivenhedsrigt. Lad os tage net-handel først: For præcis et år siden havde undertegnede også æren for udgydelserne i denne spalte. Det skulle nødig virke trættende, men dengang handlede det også om PBS… Lad os afsløre med det samme, at 12 forgangne måneder ikke har været til gavn for hverken branchen, forbrugerne eller PBS. Det er stadig ikke muligt at bruge Dankortet på nettet, og der er stadig ikke nogen, som ved deres fulde fem, vil acceptere og bruge PBS regler og system. Ja, det er begyndt at blive små-trættende. Der skulle være en afklaring på vej til efteråret, som var lovet i foråret, osv. (Læs videre i tillægget). Heldigvis afholder det ikke branchen fra nye initiativer. Der er indtil flere sites på vej med salg af bøger, Saxo og Bokus hedder to af de kommende digitale boglader. Går vi til musikken har svenske Boxman, med Jan Carlzon i spidsen, åbnet en dansk filial med cd-salg. Samtidig har amerikanerne “opdaget“ Europa, og at 1/3 af verdens cder faktisk bliver solgt på vores kontinent. Derfor har de to megasites, CDnow og Music Boulevard, logisk nok proklameret deres indtog. Tower Records er også på vej af en lidt anden rute. Deres målsætning er enkel – de vil blot modtage knap 100 valutaer worldwide, og mon ikke der vil findes en prislap i DKK.
Og mens vi er ved salg. Annoncering på nettet er også herhjemme efterhånden ved at blive anerkendt som et reelt supplement til de traditionelle annoncebærende media.
Specialiserede annonceformidlere som Netpool og InterAd har fundet vej til Danmark, og regelmæssige målinger er nu tilgængelige fra FAKDIS. Tilbage er kun, at annoncørerne springer ud på nettet nu, hvor både tal og mængder er til rådighed.
Et af de steder, der har størst succes med banner-salg til Jubii, der i skrivende stund barsler med endnu et tiltag, et handels-community. Apropos communities er Scandinavia Online på vej med Alt Om København, og Jyllands-Posten med københavner-guide og lokalstof under overskriften, JPGuide.
Alle de nævnte eksempler har det til fælles, at de skal tjene på deres services, og står det til den internationalt anerkendte net-profet, Jakob Nielsen, kommer de også til det. Han går så vidt som til at spå de traditionelle mediers død inden for 5-10 år. Genopstandelsen vil sek på nettet, hvor de alle vil være en del af ét integreret medium.
Hvad så med definitionen på new media? Gå til toppen af siden, slet “underskudsgivende“ og erstat “ingen“ med “alle“.