Danske Kims er på vej på norske hænder. Lige nu er chips-producenten ejet af det finske børsnoterede selskab Chips abp, hvor den norske koncern Orkla allerede er en af de store aktionærer. Orkla har dog nu tilbudt at købe alle andre aktionærer ud – en handel der vil koste 320 mio. Euro (ca. 2,4 milliarder kroner), hvis alle accepterer budet, der ligger ca. 30 pct. over seneste børs-kurs. Derfor anbefaler ledelsen i Chips abp da også tilbudet, og Orkla har allerede sikret sig accept fra aktionærer, som sammen med Orkla repræsenterer 58 pct. af stemmerne.
Chips abp har en stor forretning i Danmark og Sverige, mens Orkla er store inden for området i Norge. Selskaberne samarbejder allerede i Chips Scandinavian Company, og det vurderes, at et salg til Orkla vil give nye og bedre muligheder for at udvikle forretningen. Bl.a. fremhæves Baltikum og Rusland, som områder, hvor der kan etableres nye satsninger og opnåes stærkere vækst. fin