Man kan godt træde rundt på den dårlige samvittighed – og stadigvæk gøre det på en sober måde.
Beviset leverer Læger uden Grænser sammen med bureauet Medialog.
Kampagnen, der skal få læger til at give penge til den humanitære organisation, vinder DM-kategorien Non-profit.
– Man slipper for de klassiske fundraising-metoder med grædende børn, konstaterer Sverre Riis Christensen, direktør for e-scape og medlem af dommerkomiteen.
Dommerne har også bidt sig fast i, at det hele sker som en henvendelse til og fra gode kolleger, på et højt og sobert niveau.
Og så er det selvfølgelig lavet på genbrugspapir for at få det rette humanitære udseende.
Og selv om det er sobert, er det direkte i hjertet. Hvis modtageren overhovedet har en samvittighed, så bliver den ramt med ordene:
“Vi kan ikke alle rejse ud. Men vi kan alle støtte.“
Oversættelsen af de to sætninger kunne lyde, underforstået:
“Det er i orden, at du har valgt at blive ved karrieren og rødvinen og bilen i garagen. Men så kunne du i det mindste betale for det, ved at give penge til os andre, der rejser ud til verdens varmeste brændpunkter for at helbrede og lindre. Vi er faktisk 2500 læger og sygeplejersker, der kæmper den her kamp.“
Målgruppen for Læger uden Grænsers appel er 9000 danske praktiserende læger, speciallæger, cheflæger, afdelingslæger, overlæger. Det er ret nemt at finde disse adresser, så brevene er sendt direkte til hele målgruppen. Og målet er at få medlemmer til den særlige klub eller forening, Læger uden Grænser i Praksis, med en respons på over 2 procent. Strategien er erklæret helt åbent: At udnytte den faglige samhørighed og få flere donationer.
De 2 procent er allerede nået, og på knap en måned er der kommet 430.000 kroner ind som resultat af kampagnen.
I Non-profit-kategorien var også Flyvevåbnets Officersskole nomineret sammen med IDéHuset for sin Stud Luft-kampagne. Her gøres blandt meget andet opmærksom på, at Flyvevåbnet – som andre dele af det danske forsvar – ikke længere er rendyrket dovenskab; den nye verdensorden med FN- og NATO-styrker indsat mange steder i verden medfører risiko for kamp. Kampagnen indebar direkte henvendelse til skoleledere og studievejledere, og invitation til eleverne om at komme på to dages Stud Luft-introduktion på en flyvestation.