Politiken fortsætter den sivende tendens, viser de nye tal for marts fra Dansk Oplagskontrol. Og fratrækker man fællesoplaget med Frederiksborg Amts Avis, så nærmer kerne abonnements-massen sig 100.000.
I marts sidste år havde avisen 130.402 i oplag – heraf 24.234 som fælles-abonnementer med Frederiksborg Amts Avis. I år lød oplaget i marts på 128.015. Men nu var fællesoplaget steget til 26.509. Politikens solo oplag er således faldet til 101.494.
For BT er oplaget fortsat under 90.000. Men de 89.248 ligner dog en vis stabilitet sammenlignet med de foregående måneder. Til gengæld må avisen notere et solidt fald om søndagen, hvor oplaget i marts blev 131.016 – 8000 færre end sidste år.
Ekstra Bladet ser fortsat ud til at have stabiliseret sig lidt over 100.000, og også Jyllands-Posten ser ud til at have stabiliseret sit oplag omkring de 150.000.
Derimod må Per Westergård i Århus som ny chefredaktør notere et solidt fald fra 53.431 til 49.062. fin