Befolkningen – også den del der hverken har overværet eller deltaget i arrangementerne – vurderer det samlede arrangement som “alt i alt positivt for Danmark“.
42 pct. af befolkningen vurderer, at Kulturby året alt i alt har været positivt for Danmark. 16 pct. svarer, at det har været negativt. 20 pct. svarer hverken positivt eller negativt og 22 pct. har svaret “ved ikke“ på spørgsmålet. Det viser en interviewundersøgelse, som IFKA har gennemført for Markedsføring.

HVER FEMTE VAR DER
Fire gange i løbet af året er der stillet følgende spørgsmål:
Har De deltaget i eller overværet et eller flere arrangementer i forbindelse med Kulturby 96?Ved indgangen til marts måned var der 8 pct. af den voksne befolkning på 15 år og derover, der svarede ja på spørgsmålet. Tre måneder senere svarede 16 pct. ja og ved månedsskiftet august-september havde 20 pct., eller en femtedel af befolkningen, deltaget i eller overværet et eller flere kulturbyarrangementer. Den sidste undersøgelse, gennemført i de sidste dage af november, viser samme resultat. Det betyder ikke, at der ikke har været deltagere i kulturbyarrangementer i løbet af efterårsmånederne, men at de der var der, var nogle, der også tidligere havde deltaget.

FæRRE END TIVOLI
Sammenlignes med andre kulturaktiviteter, har kulturbyarrangementet haft færre deltagere end Tivoli, som i løbet af sæsonen har haft besøg af 26 pct. af befolkningen. Kulturbyen slår Dyrehavsbakken med et par procent, 18 pct. har besøgt Dyrehavsbakken en eller flere gange i løbet af sæsonen 1996. Legoland og Statens Museum for Kunst har haft 10 pct. af den voksne befolkning på besøg i løbet af 1996. 15 pct. har besøgt Zoologisk Have en eller flere gange.
Ikke overraskende er det overvejende befolkningen i hovedstadsområdet, der har deltaget i eller overværet et eller flere kulturbyarrangementer. Det er heller ikke overraskende, at det overvejende er den veluddannede og velbjærgede del af befolkningen, der har taget del i kulturbyaktiviteterne.
De, der har deltaget i eller overværet et eller flere arrangementer, er også dem, der er mest positive over for arrangementerne som helhed.