Først på året fik Søndagsavisens ejer, Richard Bunck og adm. dir. Mads Dahl Andersen præsenteret det islandske avis-projekt. Konklusionen var, at det troede man ikke på.
Den beslutning må i dag ride Søndagsvisen som en mare. Ærkekonkurrenten Post Danmark er gået i alliance med islandske Dagsbruns danske selskab, 365 Media Scandinavia, om at etablere et nyt distributions-selskab i Danmark, der skal distribuere adresseløse forsendelser 6 dage om ugen.
Første store kunde er den nye islandske hustandsomdelte morgenavis, og Post Danmark lægger ikke skjul på, at denne kunde har været en afgørende faktor i lysten til at involvere sig i det nye selskab. Men for Søndagsavisen er virkeligheden nu, at man er ved at få en uhyggelig konkurrent. Adresseløse forsendelser uddelt inden 7 om morgenen er et nyt produkt, som vil være interessant for mange annoncører, og som derfor må forventes at gafle sig ind på det meget interessante distributions-marked. Både Post Danmark, Søndagsavisen og indstik i dagbladene kan komme til at tabe omsætning til det nye selskab, men for Post Danmark er der en oplagt fordel i at tage noget tryk af overlæssede postbude og desuden være involveret i et selskab, der principielt konkurrerer med Post Danmark selv samt alle andre, og formentlig derfor er konkurrenceretligt mere spiselig end placeringen af et stærkt konkurrencepræget produkt hos etatens egne monopol-styrede bude.
Godt nok taler man i første omgang om ”over 500.000 husstande i København, Århus og Odense”, men Svenn Dam fra 365 Media Scandinavia lagde på pressemødet i dag ikke skjul på, at ambitionerne er til mere.
– Hvor mange vi skal ud med i første omgang skal defineres i den kommende tid, men vi vil da være parate til at udvide distributionen i takt med, at det er forretningsmæssigt interessant, sagde Svenn Dam.
365 Media Scandinavia ejer 51 pct., Post Danmark 49, og selskabet skal etablere sin helt egen distribution uafhængig af Post Danmarks system. Det indebærer ansættelse af over 1000 bude, men ingen af parterne ville sætte tal på forretningen. Hverken hvad der indskydes af kapital eller hvad den forventede årsomsætning bliver. Eller hvad Svenn Dam skal betale pr. eksemplar for at få distribueret avisen. Han har dog tidligere udtalt, at han mener, prisen skal ned omkring 1 kr. pr. eksemplar, og holder det, ligger der en omsætning på ca. 200 mio. kr. til det nye selskab. Næppe nok til at finansiere hele forretningen, men dog et godt skridt på vejen. Og desuden en knap så afskrækkende pris for det islandske i forhold til, hvad der har cirkuleret af tal i markedet om, hvad det vil koste at sende avisen på gaden.
I det nye nummer af Markedsføring er adm. dir. Peter Ottesen, Mediabroker, citeret for, at der i markedet er spekulationer om, at en udenlandsk distributions-virksomhed bliver islændingenes nye partner. Virkeligheden har overhalet spekulationerne – men ikke ræsonnementet bag.
– Det ville have været en oplagt måde for en stor udenlandske virksomhed til at komme ind på det danske marked, men Post Danmark har været vågen og handlekraftig. Til det kan man på den ene side sige øv, for det havde været rart med en ny konkurrent. På den anden side må man sige, at det er klogt. De fleste kunder vil have brug for at kombinere det nye selskab med f.eks. Post Danmark for at opnå den ønskede distribution, og man må gå ud fra, at denne konstruktion vil give mulighed for at få samlede løsninger, der hænger fornuftig sammen, siger Peter Ottesen, der karakteriserer det som et nyt – og interessant – produkt, der nu kommer på markedet. fin