Premier Is er skabt af en fusion mellem isfabrikkerne Eventyr Is og Premier Is. Virksomheden var indtil sidste år ejet af Albani Bryggerierner, men er nu overtaget af Nestlé. Det gør dermed Danmark til endnu en slagmark i krigen om det europæiske ismarked, der udkæmpes mellem Unilever og Nestlé.
– Vi sætter vores markedsføring i et højere gear end tidligere. Vi vil være markedets foretrukne leverandør, og jeg tror vi overhaler Frisko indenfor en overskuelig årrække, bedyrer Premier Is marketingchef Finn Hintze.
– Alene på media vil vi bruge 25-30 mill. kr. i løbet af de kommende måneder, i modsætning til tidligere år hvor budgettet var væsentligt lavere.
– Vi har et højt ambitionsniveau. Tidligere havde vi krav om indtjenning på kort sigt, nu har vi en lidt længere pay-back horisont. Det gør os nu mentalt gearet til at sige vi vil vokse og være en reel udfordrer til Frisko’s position i markedet.
– Det koster penge at opbygge mærkevarer og flytte markedsandele. Og de penge er Nestlé villig til at investere. Vi vil fremover holde det tempo vi sætter nu og vil forøge markedsføringen og mediaindsatsen indtil vi bliver nummer 1.
For at bruge et Bjarne Riis-udtryk kan man sige, at vi sætter den store klinge når vi skal møde Frisko.

PREMIER JAGTER FORHANDLERE
En af de vigtigste strategiske våben for isbranchen er at have en så bred distribution som muligt.
Det anslås, at der er mellem 14.000 og 18.000 udsalgssteder for is i Danmark. Der er store forskelle i beliggenhed, geografi, størrelse, sæson, udvalg og så videre. Premier er svagt dominerende i vestdanmark, mens Frisko sidder bedre fast i øst.
Finn Hinze anslår, at Premier i fællesskab med Frederiksborg Is har ca. 7000 forhandlere, og at Frisko sidder på et tilsvarende antal. Men Premier er i gang med at rykke denne balance.
– Vi var en måned tidligere ude end man plejer i branchen, og med en promotion-aktivitet mod udvalgte forhandlere i starten af året er det lykkes os at flytte flere hundrede af Frisko’s og andres forhandlere over til Premier Is. Hvis jeg var Frisko ville jeg føle mig truet. Verden er ikke så givet som før, siger han.

UIGENNEMSIGTIGT MARKED
Det er vanskeligt at skaffe præcise oplysninger om markedsandele på is-markedet, men der er ingen tvivl om at det Unilever-ejede Frisko sidder på ca. halvdelen af totalmarkedet. Men Premier kommer i kraft af en strategisk alliance med Frederiksborg Is op på ca. en trediedel af det danske marked.