Radio- og tv-nævnet har netop frikendt sidste års julekalender med Pyru for at indeholde skjult reklame. Grunden til klagen var, at der i forskellige afsnit af serien blev benyttet f.eks. kæmpestore Ga-Jol-æsker og chokoladefrøer, oplyser TV 2 Nyt.
Nævnet bemærker, at de sammen med andre forstørrede ting er blevet benyttet som rekvisitter og at fabrikanterne kun havde stillet rekvisitterne til rådighed og ikke havde betalt for det.
Nævnet slutter, at det er nævnets “opfattelse, at der navnlig i udsendelser som TV 2s julekalender, der er rettet mod børn, bør udvises stor tilbageholdenhed med at eksponere mærkevarer, uanset at formålet med anvendelsen af de pågældende varer alene er kunstnerisk og fortællende, uanset at frem hævelsen ikke er tilsigtet i reklameøjemed”.