Radio- og tv-stationerne får i dag lov af Konkurrencestyrelsen til at danne en form for monopol som modvægt mod Koda og Gramex, musikernes, komponisternes og tekstforfatternes organisationer. Årsagen er, at Koda og Gramex er et dyrt bekendtskab, ikke mindst for de små radio- og tv-stationer som betaler op mod 75 procent af omsætningen i afgifter. Derfor vil en samlet branche danne en fælles sammenslutning, som kan forhandle nedre betingelser – ikke mindst en anden måde at opgøre afgifterne på.
Børsen s17