Hvad der blot er båltale for nogle, er anerkendt virkelighed på reklamebureauerne: Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource. Særligt de unge, forstås. En række arrangementer under Reklameugen skulle gøre målgruppen opmærksom på og interesseret i branchens muligheder. Og dét i en tid, hvor bureauerne ikke kan se skrivebordet for bar uopfordrede ansøgninger.
– Der går talenter rundt og laver alt muligt andet end lige reklame. De tænker ikke engang på det, og dem vil vi gerne have med i ansøgerfeltet. Vi finder mange egnede på uddannelsesinstitutionerne, men ikke dem alle, siger Finn Kern, direktør i Danske Reklamebureauers Brancheforening, der koordinerede Reklameugen.
Uddannelserne, bl.a. Den Grafiske Højskole, Handelshøjskolen og RUC, fik besøg af tunge folk fra branchen. Det samme gjorde Danmarks Design Center i dét, der reelt var Reklameugens “åbne arrangement“.
– Det skuffede lidt. Mens indlæggene på de enkelte uddannelsessteder levede op til forventningerne ved at trække 30-50 interesserede, så var der kun en snes i Designhuset. Vi havde ikke markedsført dette arrangement godt nok. Det skal vi gøre bedre næste år, for der skal stadig være et åbent forum. Ganske vist er alle arrangementer åbne, men der skal noget særligt til, før udeforstående tropper op til indlæg på RUC eller Den Grafiske Højskole, siger Finn Kern.

BUREAUTYPER OVERSET
Den største døråbner, målt på besøgende, var Reklamenatten: Film om branchen, danske og udenlandske reklamefilm, Palle Strøm, DJ Wunderbaum og unge repræsentanter fra branchen skaffede en udsolgt sal i Palladium. Næste morgen var der åbent hus på fire udvalgte bureauer – Grey, Propaganda, DDB Needham og BBDO – der i alt havde over 100 unge til brunch og kampagnepræsentation.
– Deltagerne var fornøjede. Det var bureauerne også. Men vi skal op mod næste års Reklameuge diskutere, hvordan vi sikrer, at alle bureau-typer er repræsenteret. Her tænker jeg f.eks. på medie-bureauer. Desuden vil vi nok også gå medarbejder-kategorierne igennem. Der var god fokus på de kreative, men der skal også være plads til mediaplanlæggere, plannere og projektledere, erkender Finn Kern.

MILLION-BUDGET
Budgettet for Reklameugen var ca. 150.000 kr. Dertil kommer bidrag fra sponsorer og hjælp fra bl.a. bureauer.
– Uden ønske om at ville overse nogen ydede især Reklametjenesten en stor indsats med udformningen, og TV Zulu og Markedsføring var ligeledes gode partnere. Hvis man gør værdien af den samlede indsats op, så runder vi en million, vurderer Finn Kern.
Det skal ses i forhold til de unge, man for alvor fik gjort interesseret i branchen. DRB-direktørens forsigtige bud lyder på 200, mens det optimistiske tal er 500.
– Vi er tilfredse med den rekrutteringsmæssige vinkel. Vi havde ikke sat et konkret mål op a la “200 visitkort skal afleveres“, da det var første gang, vi afholdt Reklameugen, der dermed var en slags test. Det var også en fin balancegang mellem kedeligt og for meget sang og dans. Vi ramte mellemtingen og bevarede en vis seriøsitet, siger Finn Kern.
I løbet af de næste uger vil DRB og “Reklame og Ungdom“ med Y&R-direktør Hans-Henrik Rasmussen i spidsen evaluere forløbet. En sandsynlig ændring vil være at brede arrangementet ud til andre medier, dvs. gå efter tv-dækning af Reklamenatten, som i bedste fald kunne blive en fast brik i familie med Filmnatten og Kulturnatten.