Business Danmark har delt forkerte ledighedstal med medierne – herunder Markedsføring. Tallene har været for lave i en lang periode siden november 2021, fordi organisationen har forvekslet to kolonner i sit datamateriale.

Business Danmark understreger, at udviklingen har været korrekt, så artikler baseret på ledighedstallene er grundlæggende retvisende, selvom ledigheden reelt har været mellem et halvt og et helt procentpoint lavere.

”Der er beklageligvis tale om en helt banal menneskelig fejl fra min side, hvor jeg har forvekslet ledighedstal for vores medlemmer med de samlede og lidt lavere ledighedstal i paraplyorganisationen Min A-kasse, som vi er en del af,” forklarer Michael Krag-Svendsen, kommunikationschef i Business Danmark.

”Det ændrer heldigvis ikke ved, at ledigheden i salg og marketing fortsat er den laveste i mange, mange år – selv om niveauet pt. er 0,7 procentpoint højere end hidtil antaget,” fortsætter han.

Markedsføring har siden november 2021 jævnligt beskrevet ledigheden i marketing, reklame, salg og kommunikation baseret på Business Danmarks tal – som altså har været forkerte. Derfor har vi her på mediet rettet i alt 11 artikler, som er udgivet det seneste år. Vi har gennemgået artiklerne, og vinklen i dem er fortsat rigtig (for eksempel at ledigheden er faldet den seneste måned), men de absolutte tal er rettet, og læserne gøres opmærksom på rettelsen.

Opslag på sociale medier vil også blive rettet, ligesom Markedsføring tager kontakt til andre medier, som baseret på Markedsførings artikler har omtalt ledighedstallene.

”Selvom redaktionen er uden skyld i fejlen, så har vi ansvaret for den information, vi viderebringer – også når den er forkert. Nu har vi fokus på at rette grundigt og systematisk,” siger ansv. chefredaktør Andreas Marckmann Andreassen.

Markedsføring blev gjort opmærksom på fejlen i går tirsdag.

Nedenfor kan man se de forkerte tal (blå) sammenlignet med de korrekte tal (rød).