Reklamebureauet rt har opsagt samarbejdet med fire af de fem fotografer, som hidtil har arbejdet for bureauets kunde, Kvickly. Kontrakten med en enkelt af de fem fotografer genforhandles, men Kvicklys kontaktchef hos rt, Karsten Rimmer, har på nuværende tidspunkt ikke lyst til at fortælle, hvilken fotograf der kan forvente at blive inde i varmen, da de økonomiske rammer i forhandlingen med den pågældende endnu ikke er på plads. Men de fire øvrige har mistet en god kunde, for nogles vedkommende gennem mange år.
– Vi står foran en stor ændring for Kvicklys tilbudsaviser. Jeg kan endnu ikke afsløre, hvilke ændringer vi vil foretage, men stilen og tonen skifter i det nye årtusinde, og der vil komme en helt anden tidsmæssig struktur, som vi ikke finder vore hidtidige samarbejdspartnere blandt fotograferne egnede til at løse, siger Karsten Rimmer.
– rt er omlagt fra tidligere fem, til nu tre sektioner, hvilket giver et større tværgående samarbejde. Vi har hidtil haft svært ved at opretholde en fælles stil og tone for de tre områder food, non-food og tekstil, blandt andet fordi fotograferingen var fordelt på vidt forskellige fotografer. Det vil vi gerne ændre. Ikke ved at samle alt hos én fotograf, men ved at samarbejde med færre end før.
– I forbindelse med de nye linier, den nye stil og tone i kampagnen, har vi fundet det forretningsmæssigt sundt at tage vores valg af fotografer op til en ny vurdering. Vi har brug for nye øjne, og vi har ikke følt, at de fotografer, vi har arbejdet sammen med har kunnet leve op til dette krav. Desuden har der været nogle problemer med hensyn kvaliteten generelt.
– Fotograferne har alle arbejdet ud fra et-årige kontrakter, så vi har ikke brudt med reglerne. De nye fotografer kommer også til at arbejde med kontrakter af et års varighed. De er ikke fundet endnu, men det bliver danske fotografer, som opfylder behovet for at arbejde under stramme tidsrammer.