”Følg den gule stribe”, står der på væggen, når man træder ind i kunsthallen Nikolaj Kirke i København. Og gør man det, når man af snørklede veje, op ad stejle trapper og gennem tomme kontorer op til tredje sal – kirkens øvre galleri. Her ender man i noget, der i første omgang ligner flytterod, men ved nærmere eftersyn viser sig at være en systematisk opstilling af borde, stole, kopimaskiner og andet kontorudstyr. Midt i det hele arbejder folk, kun afskærmet af en rød museumssnor og interimistiske vægge af flyttekasser. Foran er et køkken sat op, og ved træborde i militærlejrstil kan publikum få gratis kaffe.
– Vi har flyttet al personalet herop. De har ryddet deres normale kontorer og arbejder her midlertidigt. Når de sidder her ser de ti ngene på en anden måde, og får stillet spørgsmålstegn ved den måde de arbejder på normalt, forklarer Rosan Bosch, der sammen med Rune Fjord udgør kunstnerduoen Bosch & Fjord. Duoen er blevet hyret af Nikolaj Kirke til dels at vise deres kunst, dels at vende op og ned på personalets fastgroede arbejdsmønstre. Det har resulteret i projektet ”Omsætning”, der både fungerer som en udstilling, åben for publikum, og som et personaleeksperiment.
Bosch & Fjord er efterhånden velkendt blandt virksomheder, der gerne vil fremme nytænkning og kreativitet blandt sine medarbejdere. Offentlige institutioner og virksomheder som Økonomi- og Erhvervsministeriet og Coloplast har allerede gjort brug af duoens anderledes tilgang til kontorindretning, og i maj i år indviede man i DTUs forskerpark i Hørsholm, deres idéhus Momentum, en kreativ boltreplads med både skrigerum og indendørs sø.

Giv plads til forskellighed

Bosch & Fjord indretter til kreativitet. Og tror på, at omgivelserne kan stimulere innovationen hos medarbe jderne. Men man kan ikke bare masseproducere kreative omgivelser. Det er nødvendigt at tage udgangspunkt i kulturen på den enkelte arbejdsplads, pointerer Rosan Bosch og Rune Fjord.
– Kreativitet er et stort begreb. Noget, som én synes er provokerende, synes en anden er helt almindeligt. Vi snakker med folk og fungerer som en slags spejl, som kan fortælle at ”her er du, det er dine værdier, forhold dig til det, forklarer Rune Fjord.
– Før vi begyndte at arbejde for Coloplast ringede direktøren og ville bestille et mødelokale som det, vi havde lavet for Økonomi- og erhvervsministeriet. Det kunne han selvfølgelig ikke få. For det ville ikke virke for dem. Det fysiske udtryk, som bliver det kreative rum, er jo kun et udtryk for hvad rummet skal kunne, hvilke processer, der skal være i det, fortsætter Rosan Bosch og giver et andet eksempel.
– Vi har lavet et oplæg for Novo Nordisk. De har en masse om nytænkning og tværfaglighed i deres værdigrundlag, men fysisk er der ingen steder, hvor forskellige faggrupper ka n løbe ind i hinanden og mødes tilfældigt. Der er heller ingen steder, hvor man kan larme uden at forstyrre de andre. Og skal man være kreativ, skal man kunne larme. Man skal kunne diskutere, være uenige, og man skal også have et sted, hvor man kan trække sig tilbage. Og det kan være at den ene medarbejder har brug for et lille bitte værelse med en masse billeder, mens den anden skal have et kæmpe kontor. Nogle virksomheder er allerede sådan, og så har medarbejderne brug for noget andet for at blive stimuleret kreativt. Det ved vi jo ikke på forhånd. Derfor bliver vi nødt til at snakke med folk.
Hverken hun eller Rune Fjord tror på at kreativitet opstår, bare man laver et åbent kontorlandskab.
– Vi kalder det for kontorfundamentalisme, fordi mange chefer tror, at medarbejderne bliver kreative, så snart væggene forsvinder. Men hvis du spørger medarbejderne, er der tit nogle af dem, som bliver meget ulykkelige ved de store åbne rum. Kreativitet har noget at gøre med, at der er plads til, at den enkelte medarbe jder kan tage initiativ og se tingene på en anden måde. Ergo, det betyder, at chefen ikke kan kontrollere det hele. Og det er svært for mange virksomheder at erkende. Men hvis du tager alvorligt, at vejen frem er kreativitet, innovation, nytænkning, så kan du ikke som chef kontrollere alt. Så må du acceptere, at der kommer noget ud af dine medarbejdere, som du ikke er glad for, eller som du måske ikke forstår i første omgang, men som senere kan vise sig at være et guldæg. Du bliver nødt til at give plads til forskellighed. Hvis alle dine medarbejdere ønsker at sidde i separate værelser, og du synes, at det er en dårlig idé, er det måske alligevel det, der skal til.

Snublebjælker og whiteboardvægge

Forskelligheden stimulerer altså den kreative dynamik, mener Bosch og Fjord. Men det betyder ikke nødvendigvis individuelle kontorer. Det væsentlige er, at medarbejderne bliver påvirket af forskellige stemninger, når det gælder lys, farver, design og lyd.
– Der skal ikke kun være en farve på væggen. Der kan være sort i et rum, hvidt i et andet, et sted er der måske et stille, et andet sted larmende, forklarer Bosch og Fjord, der ud over at gå efter at designe mangfoldigt også involverer fysikken i deres indretning. Medarbejderne bliver ikke bare præsenteret visuelt for en tanke, men får rum, der taler til kroppen. Et eksempel på hvordan det fungerer, finder man i økonomiministeriets runde tænketank Mindlab.
– Når du kommer ind i rummet, skal du huske at løfte dine fødder ekstra højt. Og hvis du ikke passer på, når du lukker døren, får du dine ben i klemme. Det gør, at folk, allerede når de går ind, bliver ekstra opmærksomme. Rummet har også en stor whiteboardvæg. Du kan skrive overalt, og langsomt begynder du at skrive større og større og løbe frem og tilbage. Det har vi fx set folk fra fødevareministeriet gøre, når de snakker om nye fiskekvoter, fortæller Rosan Bosch.
– Folk opdager, at de pludselig ikke skal forholde sig til den der ramme, der altid er om et whiteboard. De får gang i kroppen og alene det gør, at de tænker lidt anderledes, supplerer Rune Fjord.
Men kan man så ikke bare købe et stort whiteboard til den kreative afdeling og på den måde få gang i bevægelsen og kreativiteten?
– Du kan ikke bare købe et whiteboard og regne med at det virker. Du skal skabe kreativiteten ud fra din kultur. Det vi gør er, at lægge kunsten ind i en arbejdsproces, som er der i forvejen. Vi kalder det undercoverkunst. Kunsten er til stede fx når du holder møde eller står ved en kopimaskine. Det skaber friktion og giver nye perspektiver på tingene, siger Rosan Bosch og giver et eksempel fra Coloplast, hvor Bosch & Fjord blandt andet har indrettet møderum med stolper, man kan snuble over, kunstinstallationer på kontorer og toiletter og stabelstole til medarbejderne.
– På Coloplast var de egentlig glade for tingene, som de var. Men de ville gerne have nogle tiltag i produktudviklingsafdelingen, som gjorde dem mere kreative. Og det var altså en afdeling med designere, der jo har jobs, der går ud på at være kreative. Til det førs te møde sad vi og talte om værdier. De sagde: vi går op i, at de industrielle produkter, vi fremstiller – stomiposer – har en individuel pasform, så alle føler, det er lavet specielt til dem. Bagefter talte de om at få fremstillet stole til mødelokalet, der skulle kunne stables. Vi sagde OK, vi laver stole, der er industrielt fremstillet, men som har en helt personlig pasform.
Hver enkelt medarbejder fik herefter afstøbt sit sædeaftryk i en stol. Et tiltag, der hver dag giver en kreativ kommentar til arbejdet, men som også betyder at medarbejderne til hvert møde må komme et kvarter før for at finde deres egen stol, griner Rosan Bosch.
– Vi går ind og siger, hvad kan vi gøre med dig. Hvordan holder vi dig følsom og opmærksom. Vi prøver at skabe nogle fysiske tiltag i et rum, som skærper dine sanser og dermed din kreativitet.
Og det kan medarbejderne i Nikolaj Kirke tale med om i øjeblikket, når de hver morgen følger den gule streg op til øvre galleri på tredje sal.


Box

Momentum – en kreativ boltreplad s

Idéhuset Momentum i DTUs forskerpark er et godt eksempel på, hvordan Bosch & Fjord ved deres indretning og design forsøger at stimulere de kreative tanker. Huset indeholder blandt andet et skrigerum, beklædt med spejle så man kan få lov til at råbe af sig selv, et idétårn, hvor tankerne kan flyve frit, en labyrint, hvor man kan fortabe sig, et intimt mødelokale, hvor man må kravle over en høj kant, inden man lader sig synke ned i spa-lignende sofagruppe og ikke mindst et stort fællesrum med bakket trægulv og indendørs sø, som giver dynamik og liv til rummet. Idéhuset er skabt på initiativ af en foreningen Momentum, der har både offentlige og private medlemmer, og bliver brugt til forskellige former for samarbejde – partnerskaber, kompetenceudveksling, netværk, vidensdeling og forskningsformidling.