Gallup med adresse i Moskva besøgte sammen med en gruppe af deres kunder Gallup med adresse på Østerbro i København. Målet var, at give de unge reklame- og mediefolk et indblik i forhold og arbejdsgange på danske medier og reklamebureauer.
Rolf Randrup fra Gallup i København stod bag arrangementet. Han har for et par år siden været med til at grundlægge Gallup’s virksomhed i Rusland.
– Vi fik en konsulent-opgave for EU, da man ønskede at privatisere og indføre markedsøkonomi i Rusland. Det har resulteret i, at vi i dag har egen afdeling i Moskva, der arbejder efter samme retningslinier og metoder som Gallup herhjemme, fortæller Rolf Randrup.
– Vore russiske kontakter er overordentligt veluddannede. Således har en del af dem afgangseksamen fra Moskva’s Universitet.
– Jeg bedømmer, at de russiske medie- og reklamefolk arbejder på samme niveau som i Danmark. Men til gengæld er de praktiske rutiner slet ikke indarbejdet som herhjemme. Rusland er præget af stive forretningsgange og traditioner. Og derfor får deltagerne i seminaret meget ud af at se, hvordan man konkret arbejder sammen i Danmark.
Markedsføring fik også nogle indtryk fra to af gæsterne: Elena E Djaguinova, Video International, og Alexey Krasnov, MediaArts, samt fra den russiske arrangør, Vladimir Grodsku, Gallup Media.
For næsten hele gruppen gjaldt det, at det ikke var første gang de var uden for Rusland. De deltog ofte i møder og seminarer overalt i Europa.
Produkterne der markedsføres og reklamebureauerne, der varetager arbejdet, er i stor udstrækning de internationale, vi også kender herhjemme.
De tre kursister fortalte om det russiske reklame- og mediemarked, der lignede det danske med vægten lagt på andre medier end herhjemme. TV er således det altdominerende medie med en markedsandel på hele 50%. På samme måde er hustandsomdelte reklamer meget udbredt. Her overfor står dag- og ugeblade langt tilbage – så besøget på Berlingske Tidende havde de haft meget ud af. Men også de andre møder, som fx på Handelshøjskolen og TV2/Reklame, havde været overdentligt lærerige for dem.
– Det danske samfund synes meget gennemsigtigt, siger Elena E. Djaguinova, der arbejder for Video International med samme arbedjsopgaver som TV2/Reklame herhjemme.
– I har tal på alt. De russiske TV-chefer har stadig for få tal på seerne, derfor vælger de programmer efter, hvad deres kone vil se. (Gallup laver nu TV-meter-målinger a la de danske i Rusland).
Gallup planlægger i øvrigt en genvisit med tre dage til Moskva i samarbejde med Dansk Markedsføringsforbund.