Anstændig virksomhedsdrift er blevet et globalt markedskrav drevet frem af stadig mere årvågne forbrugere, virksomheder og medier. Derfor iværksætter Erhvervs- og Selskabsstyrelsen nu Europas største projekt, der har til formål at undervise små og mellemstore danske virksomheder i, hvordan god virksomhedsetik bliver til konkurrencefordel.
Undersøgelser viser, at virksomhedens samfundsengagement giver overskud på bundlinien. Men ifølge en Gallup-analyse efterspørger 2 ud af 3 virksomheder mere viden om, hvordan de i praksis kan udnytte de økonomiske potentialer i CSR. Det er begrundelsen for at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, der arbejder for at skabe bedre vilkår for danske virksomheder, nu tilbyder 12.000 ledere og medarbejdere et gratis kursus i samfundsengagement. Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond og Arbejdsmarkedsstyrelsens Rummelighedspulje og udføres i samarbejde med konsulentfirmaet Rambøll Management.
– I projekt Overskud med Omtanke præsenterer vi et undervisningsforløb, der giver små og mellemstore virksomheder konkrete værktøjer til at arbejde med CSR-aktiviteter. Og det kan give virksomhederne konkurrencemæssige fordele på både de lokale og de globale markeder, siger økonomi – og erhvervsminister Bendt Bendtsen.
– Det er min erfaring, at rigtig mange små og mellemstore virksomheder har et stærkt engagement i både miljø og mennesker. Men det er nok typisk, at man ikke tænker så meget på, hvordan det kan gavne forretningen. På det punkt tror jeg, det her projekt kan være med til at gøre en forskel, siger beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.