Seerne er vendt tilbage til tv-skærmen. Oven på det store fald i tv-sening på ca. 10 pct. i den første del af året er, har seningen siden sommer udviklet sig så positivt, at halvdelen af de 10 pct. er hentet ind igen, viser en opgørelse, som Carat har lavet i forbindelse med Tv Markedets Nøgletal, som bureauet producerer til Markedsføring.
Fortsætter det på den måde, kan resultatet blive, at året 2000 vil ende på niveau med sidste år. En af forklaringerne noterer Carat til at være de mange store sportsbegivenheder i sommerens løb. Men fremgangen er fortsat her i efteråret, så det er ikke den eneste forklaring. Den positive udvikling tilfører da også nyt input til den diskussion, der opstod omkring det pludselige fald først på året, og som endnu ikke helt har fundet sin afklaring.
Men udviklingen kan under alle omstændigheder tages som udtryk for, at den samlede sening er et forbrug, der kan påvirkes op eller ned i forhold til, hvad stationerne sender på markedet af produkter. Den samlede sening er ikke mere en given størrelse
Alt tyder således på, at de mange satsninger med bl.a. dansk dramatik har medvirket til at øge forbruget. Der er tale om et forhold, som må være guf for produktionsbranchen, som ellers klager over, at finansieringen af det stærkt øgede udbud af danske tv-stationer sker gennem lavere priser på produktioner.
Men samtidig bliver udviklingen også en del af den metode-diskussion, som opstod i den første del af i år.
Det hænger sammen med, at faldet kom samtidig med, at Gallup lancerede det nye tv-meter-system, som er udvidet fra 500 til 1000 metere og samtidig har ændret lidt på nogle af kriterierne. Det har været svært at gennemskue, hvor stor en del af faldet, der skulle tilskrives metodeskift, og hvor stor en del, der har været et reelt fald.
At det ikke er en helt ligegyldig teori-diskussion ligger i, at de fleste tv-reklamer afregnes efter seertal, og hvis tallet falder, skal stationerne vise flere spot for at levere varen. Som det har kørt for TV2 i år, hvor stationen måtte melde udsolgt før sommeren, kan et fald på nogle procent som følge af et metodeskift være temmelig generende.
Mest skarp i sin udmelding er TvDanmarks adm. dir. Jesper Sehested Lund, som reelt ikke tror, der har været tale om et fald i seningen.
– Det er ikke noget, jeg kan gøre noget ved, for det er en trossag. Men jeg har svært ved at se, hvorfor der pludselig fra den ene dag til den anden optræder et fald i seningen. Når stationer som TV2 og DR tilsyneladende har klaret sig bedre end os og TV3, så hænger det sammen med, at man har reduceret antallet af heavy-usere, og det vil pr. definition gavne dem. Men om det er det nye eller det gamle, der er er det rigtige – det kan jeg ikke vide noget om, siger Jesper Sehested Lund, som samtidig giver et varsel om priserne for næste år.
– I sidste ende må det reguleres over priserne. Vi opererer jo med et udsolgt marked, siger Jesper Sehested Lund.
Han får dog ikke meget opbakning i sine meget kategoriske synspunkter.

KRUDTET GEMT
Marketingresearcher Mogens Østergaard, Carat, mener ikke, at man kan opstille det så kategorisk.
– Der ligger helt sikkert også noget metodeskift bag faldet. Men samtidig har mange af tv-stationerne valgt at gemme krudtet til efteråret, så forårsfladen har været mindre spændende end efteråret. Hertil kommer så TvDanmarks mislykkede to-kanal strategi, der bl.a. førte til at flere af de nye programformater mislykkedes, siger Mogens Østergaard. Han peger endvidere på, at Gallup har lavet en kørsel på de oprindelige 500 meter-familier, og den viser også et fald i seningen, hvilket indikerer, at der ikke alene kan være tale om et metodeskift. Endelig peger Mogens Østergaard på, at sommerens store sportsbegivenheder har givet et pænt løft i seningen. Bl.a. lå september på indeks 106 i forhold til sidste år. Sammenligner man dog i stedet med 1996, der også var en stor sportssommer med både EM i fodbold, Tour de France og OL i Atlanta, så er der dog tale om et fald på ca. 6 pct. for perioden juli til september.
Det er der dog ikke noget mærkeligt i, anfører analysechef Kristian Arnaa, TV2.
– OL i Atlanta lå bedre tidsmæssigt, og desuden vandt Bjarne Riis det år Tour de France. Et fald på 6 pct. i forhold til sådanne begivenheder, er ikke mærkeligt, siger Kristian Arnaa.
Han anfører samtidig, at TV2 reelt har haft større sening hele året på nær de første par måneder, mens de andre stationer har oplevet et fald.
– Det har selvfølgelig vist sig i form af en stigende markedsandel. Men det kunne også være opnået i en situation, hvor alle oplevede et fald. Det virkelig interessante er, at vi har en stigende sening, mens de andre har oplevet et fald, siger Kristian Arnaa.
Han synes, det er svært at vurdere, hvor meget metodeskift og hvor meget seeradfærd, der har været tale om, og hos TV2 støtter man sig på den baggrund til Gallups vurdering af, at metoden repræsenterer ca. 2 pct.
– Jeg tror ikke, der er tvivl om, at foråret har budt på et fald. Seervanerne er sådan, at der sker et til- eller fravalg. Det er ikke sådan, at man fast ser fjernsyn og så skal vælge en station. Den samlede sening hænger sammen med udbuddet, og her kan man så konstatere, at efterårets programmer er faldet mere i seernes smag, end forårets, siger Kristian Arnaa.