Relationsbureauet Sepia Proximity har købt den ene halvdel af BBDO Business Communications. Der er tale om den del, som beskæftiger sig med b-t-b kommunikation, og det betyder, at Stig Backen sammen med fire mand er flyttet fra Lüdersvej i Frihavnen til Sepia Proximity på Østerbro.
– Kunderne bestemmer selvfølgelig selv, hvem de vil arbejde med, men heldigvis har de alle modtaget konstruktionen positivt, idet vi nu kan tilbyde dem et bredere produkt, siger adm. dir. Jan Olsen, Sepia.
Kundelisten omfatter bl.a Realkredit Danmark (som Sepia Proximity også har på kundelisten), Vækstfonden, Travis.com og MediCult.
Den anden halvdel af BBDO Business Communications beskæftiger sig med corporate branding og identity og vil foreløbig fortsætte under samme navn. Et navneskift forventes dog, og dermed vil det definitivt være slut med BBDO Business Communications.
Samtidig fuldender handlen etableringen af Proximity på det danske marked. Netværket blev etableret lige efter sommerferien med Sepia som den danske del, og bygger på et koncept, der handler om at etablere og vedligeholde brand-relationer. Konkret forener overtagelsen Sepias relations-kompetencer med BBDO Business Communications kompetencer inden for traditionel off-line brandbuilding på b-t-b markedet. Hermed rummer Sepia Proximity nu alle de samme kompetencer og bygger således på samme koncept som Proximity-bureauer andre steder i Europa. Ialt tæller netværket 47 kontorer på verdensplan repræsenterende en omsætning på 1,2 mia. USD. Alene i Europa er der 32 kontorer fordelt på 18 lande.

DANMARK SKILLER SIG UD
Proximity er BBDOs pendant til Tribal DDB, som også blev dannet lige efter sommerferien som et globalt netværk og i Danmark repræsenteret gennem fusionen mellem relations-bureauet Generator og web-bureauet e-scape. DDB Needham har dog fuld kontrol ejermæssigt over Tribal i Danmark, mens BBDO kun ejer 25 pct. af Sepia.
– Det er dog Danmark, der skiller sig ud i Proximity, fortæller Jan Olsen uden at han dog vil kommentere nærmere på, om BBDO/Proximity også skal overtage majoriteten i Sepia. – Det er der ingen planer om, lyder den eneste kommentar. Han understreger dog samtidig vigtigheden af at være en del af et netværk, som Sepia kan trække på og som kan tilføre bureauet kompetencer.
Sepia har oprindeligt også etableret sig i Norge, men her er bureauet solgt 100 pct. til Proximity.
– Vores koncept handler om at skabe og vedligeholde brand-relationer. Vi ser Customer Relationship Management som noget, der foregår i alle kontaktpunkter mellem et firma og dets kunder, og vi opererer i den sammenhæng inden for alle relevante kanaler både on- og off-line. Med overtagelsen af BBDOs b-t-b del har vi styrket os væsentlig på traditionel b-t-b kommunikation, således at vi nu dækker markedsområdet bredt på både privat og b-t-b markedet, siger Jan Olsen.
Han understreger videre, at der ikke bliver tale om en egentlig b-t-b del af bureauet. De fem nye folk bliver en fuldt integreret del af Sepia Proximity.
– Men selvfølgelig vil vi søge at udnytte synergierne – også i relation til new bizz, siger Jan Olsen.

BOKS: