Det hævdes ofte, at den reklamefinansierede P4 i Norge skabte problemer for de lokale radioer.
Den påstand bygger på en misforståelse. Påstanden gentages af medieforsker Preben Sepstrup i Markedsføring nr. 4. Han citeres for dette: “For hvis der kommer en fjerde landsdækkende kanal med reklamer, så bliver det ikke sjovt at være lokalradio. Erfaringerne fra de andre nordiske lande viser, at hvis den fjerde kanal bliver kommerciel, som den f.eks. gjorde i Norge, så kvæler den meget hurtigt de lokale radioer“.
Preben Sepstrups konklusion må bero på ufuldstændig viden om forholdene i vor nabolande. I begyndelsen af 90’erne tillod norske politikerne, at et konsortium kunne lancere en landsdækkende reklamefinansieret P4-radio. Den nye radio tog naturligvis lytterandele fra de lokale radioer og NRKs tre kanaler. Men det tog ikke livet af de kommercielle lokalradioer. Tværtimod, P4-Norge blev en vældig stimulans af radiomediet som reklamemedium.
Lokalradioerne fastholdt deres lokale reklameomsætning, da P4 kom til.
Samtidig kom der stor fokus på radio. De store mærkevareannoncører, der investerer millioner i TV-annoncering, havde ikke anvendt lokalradio, men fik nu tilbudt radio som et professionelt drevet landsdækkende medie. Mange af disse annoncører satte radio på mediaplanen. Resultatet var at den samlede omsætning til radio voksede med 440 pct. fra 1993. Og den vokser stadig. Sagt på en anden måde: Den samlede reklameomsætning, der skal deles, er langt større end før.
Og lokalradio har med en vigende lytterandel kunne notere, at deres del af “kagen“ er vokset med 33 pct i samme periode. .

ØKONOMISK OPSVING FOR LOKALRADIO
Men nogle norske lokalradioer faldt fra. Visse græsrods- og foreningsradioer tabte interessen. Andre radioer begik formentlig den fejl at fjerne sig fra det lokale udgangspunkt for at konkurrere med P4, hvor P4 er stærkest.
Norsk Lokalradioforbund kan oplyse, at der i dag findes ca. 190 lokalradioer. De har været kloge nok til at tilrettelægge deres programflader, så de ikke konkurrerer med nationale stationer på de områder, hvor de landsdækkende har alle fordelene.
Erfaringerne fra Norge viser, at en fjerde radiokanal vil være en saltvandsindsprøjtning til danskernes samlede radioudbud. Med øget mangfoldighed for lytterne, en sund udfordring til DR og et økonomisk opsving for alle private radiostationer til følge.
At det giver ekstra arbejdspladser og et mere effektivt salg skal blot nævnes for fuldstændighedens skyld.