En enlig mand i tyverne, der elsker at spille og chatte. Sådan lyder profilen på den typiske heavyuser af internettet i hjemmet. I den modsatte ende finder vi familiefaren, der fokuserer på sin familie og sit arbejde, og derfor ikke bruger nettet så meget, når han er hjemme.
At civilstand har en afgørende betydning for, hvor meget nettet bliver brugt, kom frem i en profilundersøgelse af brugerne af nettet. Undersøgelsen, der tager udgangspunkt i brugerne af internetudbyderportalen get2net, er lavet af Katrine Rosbjerg fra Neo Ideo’s researchafdeling, Neo Research. Neo Ideo står bag udviklingen af get2net’s portal.
– Lightuseren er ældre end heavy og mediumuseren, men har også andre interesser og medievaner. Typisk bruger lightuseren mange medier, mens heavyuseren får det meste af sin information fra internettet, siger Katrine Rosbjerg.

DOTS SKABER LOYALITET
Som en del af undersøgelsen spurgte man også, hvorvidt get2net var startside og om man brugte den. Lidt overraskende kom det frem, at mange af dem som ikke havde Get2net som startside brugte den ofte og ofte mere end dem som havde den som startside.
Get2net har som de første lavet et specielt bonussystem, som gør det muligt at opspare penge eller point på samme måde som Eurobonus. De opsparede dots kan ikke omsættes til penge, men kan bruges forskellige steder på portalen, fx i en ønskebrønd, hvor man for et bestemt antal dots kan få lov til at ønske noget skal ske. En gang om ugen bliver et af de indlevede ønsker udtrukket og opfyldt. En del af portalundersøgelsen gik ud på at finde ud af, om dots er loyalitetsskabende, sådan som det er intentionen.
– Langt de fleste synes, at dots er godt, men det var typisk heavyuserne, som brugte det mest. De savnede derimod flere steder, hvor de kunne bruge deres opsparede point, siger Katrine Rosbjerg. På baggrund af analysen er det nu sådan, at brugerne kan konvertere opsparede dots til at betale deres telefonregning.


Boks


HEAVY, MEDIUM OG LIGHT USERE
Brugerne af internettet kan deles ind i tre kategorier: heavy, medium og ligth-users. Den første gruppe


HEAVY
Mest enlige mænd mellem 15 og 30 år, der får deres nyheder fra Ekstra Bladet, B.T. og TvDanmark. Bruger nettet til chat og spil og har prøvet at handle på nettet. Typisk er de meget erfarne superbrugere af nettet, som kender og kan stort set alt på nettet. De er ofte studerende eller arbejdsløse – altså personer, der har god tid – men ikke ret mange penge. Der var mange af den type brugere, der synes at “Dots er en genial ide“. De interesserer sig generelt meget for computere, multimedia og internet – mere end de øvrige grupper.


MEDIUM
Stor mellemgruppe som består af både mænd og kvinder mellem 15 og 30 år. De er ofte unge og måske hjemmeboende. Erfarne brugere af nettet. Minder meget om heavyuserne.

LIGHT
Mest mænd over 40 år, der har familie. De får deres nyheder og information fra Danmarks Radio, Berlingske Tidende og Politiken og bruger nettet til at søge information om fx bolig og lave homebanking. De er ikke så glade for at købe ind via nettet. Generelt interesserer de sig ikke så meget for computere, internet etc., men i højere grad for hus og have, litteratur, sport og fritid. Internettet bruges primært som et målrettet værktøj og de er ikke ret erfarne brugere af internettet.

Boks


UNDERSøGELSEN
Målet med undersøgelsen var bl.a. at skabe et overblik over, hvordan brugerne ser ud og om de kan lide get2net’s startside. Udover en kvalitativ undersøgelse af 20 personers måde at bruge nettet, lavede Rosbjerg Research også en kvantitativ undersøgelse af mere end 3.400 forskellige personers brug af nettet. De mange deltagere svarede på et spørgeskema på nettet og blev ud fra hvor meget de brugte nettet delt ind i tre forskellige profiler. Dem som brugte nettet mindst var lightuseren, herefter kom mediumuserne og til sidst heavyuseren.