Det var ulovligt, da Clear Channel og AFA JCDecaux koordinerede rabatter i skriftlige aftaler fra 2008 til 2010. Men der var ikke efterfølgende en ulovlig samordnet praksis om rabatsatser.

Sådan lyder det fra Sø- og Handelsretten, som dermed sætter et foreløbigt punktum i den årelange sag om outdoor-reklamer.

Konkurrencerådet afgjorde i december 2018, at de to virksomheder havde overtrådt konkurrenceloven ved at koordinere rabatter over to perioder.

I 2019 blev Konkurrencerådets afgørelse stadfæstet i Konkurrenceankenævnet, men de to virksomheder ankede sagen til Sø- og Handelsretten.

Clear Channel: Meget glade og tilfredse

Her er sagen nu afgjort, og retten er endt med at fælde en mildere dom end de to andre instanser.

“Vi er meget glade og tilfredse med Sø- og Handelsrettens afgørelse,” lyder det fra Karsten Rask Mikkelsen, Country Manager Denmark hos Clear Channel i en skriftlig kommentar til Markedsføring.

Han har ikke yderligere kommentarer til dommen.

Konkret handler sagen om to perioder, hvor de to virksomheder indgik skriftlige aftaler om fælles rabatsatser for blandt andet medieprovision og sikkerhedsstillelse. 

For den første periode fra 2008 til 2010 har Sø- og Handelsretten afgjort, at der var tale om ulovlige aftaler, som havde til formål at begrænse konkurrencen.

Men for den anden periode fra 2010 til 2015 finder Sø- og Handelsretten ikke, at der er ”det fornødne grundlag for at anse det for godtgjort, at parternes adfærd var udtryk for en ulovlig samordnet praksis om rabatsatser,” lyder det i en pressemeddelelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Styrelse vil “nærlæse dommen”

”Vi er tilfredse med, at retten har stadfæstet Konkurrenceankenævnets afgørelse, hvad angår perioden med skriftlige aftaler om rabatsatser. Når virksomheder aftaler, at man ikke vil konkurrere med hinanden om at tilbyde kunderne de bedste rabatter, er det ulovligt. I dette tilfælde kan det være gået ud over mediebureauer og annoncører, der har købt reklameplads i outdoor-medier,” udtaler vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard Sørensen.

”Vi kan konstatere, at retten har en anden vurdering end både Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet, hvad angår den efterfølgende periode. Derfor vil vi nu nærlæse dommen og overveje sagens videre forløb,” fortsætter hun.

Virksomheder var uenige

Da AFA JCDecaux og Clear Channel ankede afgørelsen, forklarede adm. direktør i AFA JCDecaux, Anders Axelsen, til Markedsføring:

”Vi er fortsat uenige i afgørelsen og vil gerne understrege, at den såkaldte samordning af rabatter i det store og hele skete efter ønske fra kunderne, navnlig mediebureauerne, for at gøre deres arbejde lettere.”

Markedsføring forsøger at få en kommentar fra AFA JCDecaux.