Nøgleordet for Bates Copenhagens vej ind i fremtiden hedder fokusering.
– Jeg tror ikke på full-service konceptet – på at vi kan rumme alle kompetencer på et niveau som er godt nok til at konkurrere om kunderne. Derfor vil Bates Copenhagen fokusere på vores kernekompetencer. Vores område vil være massekommunikation samt forbruger- og markedsindsigt, siger adm. dir. Jacob Hastedt.
Han erkender dog samtidig, at man ikke som reklamebureau kan møde kunderne uden at kunne tilbyde andre kompetencer.
– Men vi har i stedet valgt en strategi, der handler om, at være “bedst til at samarbejde med de bedste“, siger Jacob Hastedt.
Denne strategi har konkret udmøntet sig i, at bureauet sammen med familiemedlemmet Nørgaard Mikkelsen i Odense har investeret i et nyt IT konsulent-firma, som under navnet E2E består af en udbrydergruppe fra Andersen Consulting. Den tredje store cirkel er det to år gamle One Four One (141), der oprindeligt startede som et trade marketing bureau, men som nu også omfatter bl.a. egen analyseafdeling, dialog/relationsmarkedsføring samt events og sponsorering. 141 ejes sammen med Nørgaard Mikkelsen, mens de to bureauer tilsammen kun ejer 40 pct. af E2E.
– Det er ikke afgørende for os at have en kontrollerende aktiepost. Det afgørende er at have et forpligtigende samarbejde, så alle tre parter kan inddrage hinanden efter behov. Vi taler om one-stop-shopping i den forstand, at hele kundeansvaret ligger hos kun et af firmaerne. Vi skal hver for sig stå inde for, at vores kunder får de produkter, de har behov for, siger Jacob Hastedt og tilføjer, at de tre selskaber lige nu udgør grundstrukturen, men han udelukker ikke, at der kan komme flere til.
– Lige nu har vi de kompetencer, vi har brug for, men vi udvikler os selvfølgelig sammen med kunderne, og derfor kan der komme nye til, siger Jacob Hastedt.

DROPPER INTERACTIVE
Fokuseringen har også fået den konsekvens, at Bates har droppet tanken om at have et internet-bureau. Bates Interactive er droppet og erstattet af Bates External i Århus. Bates External er et kontor i et netværk i Mejlgade 50 i Århus, hvor en enkelt person er Bates’ indgang til 19 små IT-firmaer, der samlet repræsenterer et bredt spektrum af IT-kompetencer. Jacob Hastedt har dog været nødt til at foretage ansættelse af nogle konsulenter, der skal varetage de kunder, som alene har købt ydelser fra Mejlgade 50.
– Det står klart for mig nu, at et internet-bureau er meningsløst. Vi skal jo heller ikke have et film-bureau eller et dagblads-bureau. Internet og IT er ganske enkelt noget, der skal være fuldt integreret i alle medarbejderes arbejde, siger Jacob Hastedt.
Han fremhæver desuden, at reklamebureauer også skal lære at være mere åbne for andre samarbejdskonstellationer med kunderne og for eksperimenter. Det er baggrunden for ansættelsen af Nicolai Stahl og Thomas Prætorius, der skal ses som en slags bestyrere af en “kiosk“, mens Bates er det store “supermarked“.
– De har fra deres free-lance tilværelse nogle kunder, som de har taget med sig, og som betjenes i “kiosken“. Men de indgår i Bates som et nyt team, og tanken er, at andre medarbejdere også kan have kunder i “kiosken“, der er et sted, hvor kunder kan nøjes med at købe enkelte udvalgte “varer“ til forskel fra de kunder, der handler med hele Bates-systemet, siger Jacob Hastedt.
Endelig nævner han det samarbejde, Bates har valgt at indgå med mediebureauet Initiative Universal, som yderligere et resultat af fokuserings-strategien.

Boks: