Gamification har nu også fundet vej ind i medie-planlægningen. Det sker i slipstrømmen af de seneste års eksplosive digitale udvikling.

Det har mediebureaet PHD set som en mulighed for også at udvikle positionen som de indsigtsbaserede strateger blandt mediebureauerne – ikke mindst ved brug af alt det data og viden, som medarbejdere på globalt plan kan bidrage med for firmaets kunder, lokale som globale. 

PHD har således udviklet et planlægningsværktøj, der sammenkobler brugen af data med spil-teori i et socialt software: Source.

Hvad er det for en størrelse?

– Source introducerer blandt andet ”crowd sourcing” til idé-generering, og samtidig bruger værktøjet en masse tilgængelig data til at inspirere og identificere muligheder ift. medieplanlægningen, siger Claus Andersen, PHDs relativt nye adm. direktør.

– På denne måde bidrager globale learnings og ikke mindst vore medarbejdere til samarbejde og idégenerering på tværs af landegrænser. Det åbner for en helt ny og kvalitativt bedre strategi- og planlægningsmetode, der fungerer på både lokalt og globalt plan. På den måde har vi videreudviklet vores globale samarbejdskultur.

Det globale multi-spil belønner

Men hvad går Source egentlig ud på?

– Source er ganske enkelt et værktøj for alle PHD-medarbejdere. Det er bygget som et globalt multi-spil, hvor du belønnes i spillet, hvis du gør dit job godt. Som med andre sociale medier har alle medarbejdere deres egen bruger-profil i Source.

– Det er imidlertid ikke ”likes” og delinger, som medarbejderne kan få ved at arbejde i Source, men derimod ”pings”. Hver handling, som en PHD-medarbejder laver i Source – det kan være en målgruppesegmentering, bidrag med en idé til medieplatform eller en optimering af dækning for en medieplan – giver medarbejderen ”pings”, dvs. point.

– Alle medarbejdere i PHD er med i Source, og alle kan måle deres performance med lokale kolleger såvel som 

globale ledere. Ved at gamificere medieplanlægningsprocessen, understøtter man samtidig den indsigts- og vidensbaserede kultur, som PHD allerede står for.

På dansk: PHD udnytter alle globale ressourcer bedre, og lokkemaden er at være en del af et globalt, men dog internt PHD-spil?

– Det kan du godt kalde det. En ting er at få samlet vores planlægningsprocesser i et stærkt og intuitivt værktøj, men det specielle ved Source er netop det, at du kan udnytte den viden, der ligger i hele vores netværk af mere end 70 kontorer i 60 forskellige lande.

– Det giver en helt enorm vidensbase og et grundlag for at komme op med de bedste erfaringer og nye, innovative medieideer. Lige nu genereres der eksempelvis 450 medieideer i døgnet.

Source vinder awards og tiltrækker kunder

Source blev introduceret hos PHD i 2013, og det sociale planlægningsværktøj har allerede vist sin værdi. PHD har både vundet awards og har tiltrukket en række nye kunder, som følge af arbejde baseret på gamification-tankegangen. I Danmark bruger man således Source i både det daglige arbejde og i forbindelse med opstart af nye samarbejder.

– I stedet for at se Big Data og den digitale udvikling som en trussel eller noget, der udelukkende skal forbedre vores indkøbsstrategi, har vi brugt de nye teknologier til at styrke vores position som de indsigtsbaserede innovatorer inden for mediestrategi. Source har stillet os en masse ressourcer til rådighed og samtidig gjort det endnu sjovere at udføre vores arbejde, slutter Claus Andersen.