“Mediet når ikke ud til alle husholdninger. Konsumenterne skal investere i dyrt udstyr, bare for at kunne se programmerne. De ting som er tilgængelige er egentlig ikke så spændende“.
Nej, det er ikke internettet, der tales om, men tv, som det blev opfattet i 1948.
Lige inden “The golden age of Television“ havde tv-producenterne de samme store dilemmaer som udbyderne af internet services har i dag: Annoncørerne er ikke overbevist om de marketingsmæssige styrker, som ligger i det nye medie.
Internettet står overfor de samme udfordringer som tv i de tidlige dage. Derfor er internet branchen nødt til at overbevise annoncørerne om, at dette er et medie som kan ramme deres målgruppe effektivt.
Årsagen til, at sponsorater også har fundet deres vej til internettet, er at man ikke kan tiltrække et stort antal brugere, som kommer på besøg på websitet, hvis man ikke har professionelt produceret underholdning. Men man har ikke råd til at udvikle underholdning, hvis man ikke har en masse brugere på websitet. Derfor søges den onde cirkel brudt ved hjælp af sponsorater.

SPONSORATER På INTERNETTET
Der findes mange måder, hvorpå man kan sponsorere på internettet. Man kan sponsorere mailinglister til den målgruppe man er interesseret i (denne mail er sponsoreret af XXX). Dette bliver accepteret af de personer, som modtager mailen, da de selv har valgt at abonnere på servicen. Det koster som regel et sted mellem 15-50 øre afhængigt af hvor stor målgruppen er.
En anden metode er sponsering af spil, hvor f.eks. bagsiden af et elektronisk kortspil viser annoncørens produkt. Dette koster et sted mellem kr. 20.000- 70.000, afhængigt af hvor lang tid og hvor mange eksponeringer man ønsker.
Hos EON (www.eon.dk), som er et community, er det gratis at være medlem, fordi brugernes medlemsskab sponsoreres af annoncører. I kraft af at man hos EON kender medlemmets profil, er det muligt at sponsorere bestemte målgrupper samt få en effektiv kampagneopfølgning når sponsoratet er slut. Det er muligt ud fra opfølgningen at se nøjagtigt hvad man fik ud af sponsoratet. Prisen for et sponseret medlemsskab er ca. 19 øre pr. medlem.
Der findes også den mulighed, at man er ene sponsor af et helt område på et website, og derved blive associeret med det indhold området har og samtidigt ikke blive forstyrret af andre annoncører, da man har eneret til området. Prisen er meget forskellig, afhængigt af hvilken service man sponsorerer.
Listen af muligheder for sponsering på nettet er lang. Skulle man have lyst til at sponsere et område på nettet, som ikke findes, kan man gå i dialog med webservices og skabe et sponsorudviklet område eller en service som er rettet mod sin målgruppe.

FORMåLET
Det første man skal gøre sig klart er, hvad formålet med kampagnen er. Er det besøg (advertising awareness) på annoncørens website, man er interesseret i, eller er det af mere af brandbuilding karakter (brand awareness). Hvis det er det første man går efter, er det klik på de annoncer (banner ads) man placerer på nettet. Er det brandbuilding (banner ad og sponsorerede områder) er det mere tilstedeværelsen på nettet som er vigtig og ikke nødvendigvis i små afgrænsede perioder, men over længere tid.
Man kan sige at med hensyn til sponsering, er det ideelle hvis man kan gå ind og “overtage“ et bestemt “content“område hos en udbyder af en webservice. F.eks. Datatid’s prisbørs (www.datatid.dk) eller medlemsskaberne i Egmonts nye community service (www.eon.dk). Skalaen inden for sponsorering ligger mellem ren donation/goodwill overfor et bestemt produkt, til ren kommerciel interesse i annoncering. Mener man som annoncør, at et bestemt website leverer et godt produkt, som er rettet mod den målgruppe man vil i kontakt med, kan sponsorering af websitet “holde“ liv i sitet og samtidig “åbne“ døre mellem annoncøren og målgruppen. Annoncøren siger indirekte god for det bestemte website og dets indhold ved sponseringen.

INTERNETTET SOM ANNONCEMEDIE
Man har de sidste par år ikke kunne komme uden om internettet som et nyt annoncemedie. Men viden om, hvordan man som annoncør kan benytte mediet til annoncering, er dersværre sparsom. Det ene øjeblik hører man om hvor effektivt det er, det næste øjeblik kan man ikke bruge det til noget. Men som i al anden markedsføring er man nødt til at finde ud af, hvad det er man vil med sin markedsføringsindsats, og internettet er ingen undtagelse.
MBInteractive har lige afsluttet en Advertising Effectiveness study for The Internet Advertising Bureau. Den viser, at indenfor online annoncering have internettet en stor effekt allerede efter én eksponering. Det var på områderne Advertising awareness, Brand awareness, Brand perception og Potential for sales. En af årsagerne er, at internettet er et aktivt medie og man er mere involveret når man bruger internettet end noget når man bruger andre medier. Folk bestemmer selv, hvilken information de ønsker at modtage. Det vil sige, at der er en årsag til hvorfor brugerne er inde på den bestemte internet side. Lige så snart indholdet på internet siden ikke er i brugerens interesse mere, klikker de væk. Man får altså “dommen“ med det samme.

SPONSERING På INTERNETTET I FREMTIDEN
Tendensen i USA omkring sponsering er, at man samarbejder mere og mere mellem annoncør og bestemte udbydere af services på nettet, som har den rigtige målgruppe profil. Sammen udvikler man et specifikt målgruppe orienteret indhold/service og kommer derved tættere på sin målgruppe.
Levi’s er lige gået sammen med NBC television om at udvikle et online underholdnings program, som er baseret på de personer som er med i den $90 mill. marketing kampagne, som kører i øjeblikket. Man har simpelthen udviklet en webservice, som viser Levi’s reklame. Inde på selve websitet er der ingen reklamer, men en historie, hvor personerne som er med i tv- og printreklamerne indgår.
Levi’s argument er, at man ikke i længden kan opnå dominans som annoncør ved blot almindelig banner annoncering, man er simpelthen nødt til at gå i dialog med udbyderne og sammen udvikle indhold til internettet.
Sponserede områder på internettet, tillader altså at sponsorer kan deltage i udviklingen af det indhold, som de sponserer og derved påvirke deres målgruppe langt mere dybdegående. Internettet kan på denne måde levere dybde og en forbindelse mellem annoncører og brugerne. Ligeledes vil budskabet mere målrettet blive set af de brugere, som har den reelle og fokuserede interesse for annoncøren og budskabet.