Danske Banks kommunikationsafdeling med Steen Reeslev i spidsen skal nu også til at arbejde internationalt. Banken har samlet sine administrations- og stabsfunktioner på tværs af landegrænserne. Ideen er bl.a. at nedbringe omkostningerne, men det betyder så, at Danske Banks kommunikationsafdeling nu også får ansvaret for markedsføringen internationalt – herunder bl.a. Norge og Sverige.
Steen Reeslev fortæller, at der nok kommer til at ske nogle ændringer, men man skal ikke vente en programerklæring fra ham på nuværende tidspunkt.
– Jeg vil kigge grundigt på de andre lande, før jeg vil kloge mig på, hvad der skal ske. Vi har jo en vidt forskellig markedsposition i de forskellige lande. I Sverige er vi en udfordrer bank, mens vi i Norge er en regionalbank, de rer ved at blive landsdækkende, siger Steen Reeslev.
Mens han ikke vil udtale sig om, hvad der kan komme til at ske med kommunikationen, så har han dog en klar forventning om, at arbejdet internt skal systematiseres, så man gør tingene på en ens måde og har en fælles opfattelse af, hvordan man f.eks. evaluerer kampagner og måler effekt samt organiserer samarbejdet med leverandører.
Udover omkostninger, så udlægger Danske Banks topchef i Børsen dog et mål mere for indsatsen i Norden: “Vi skal have sat flere fodaftryk og mere tempo i Norge og Sverige. Flere filialer udenfor Danmarks grænser, større markedsandele og flere kunder,” siger Peter Straarup til Børsen.
Denne avis fortæller endvidere, at Danske Bank samtidig sætter mere tryk på provins-bankerne med en ny regional struktur, der skal styrke konkurrence-evnen regionalt og lokalt. fin.