Der er ingen tvivl om, at vi i fremtiden får interaktiv tv, og dermed interaktiv tv-reklame. Selvom der endnu ikke er rejst et folkekrav om at tv skal gøres digitalt og interaktivt vil det ske, for teknikken og udviklingen er der til det.
I fremtiden vil vi kunne se tv på mobiltelefonen og fjernsynet og computeren vil smelte sammen og (måske) skifte navn til comsynet. Men hvornår det sker, er der endnu ingen der ved.
Den optimale udnyttelse af digitalt tv ligger stadigvæk nogle år ude i fremtiden, men allerede nu er der fuld gang i overvejelserne om, hvordan teknikken kan gøre programmer, men også reklamer bedre, sjovere og ikke mindst mere målrettede.
I sidste uge afholdt Media Unit i samarbejde med bl.a. Dansk Markedsføringsforbund den første konference om, hvordan det interaktive tv kan være en udfordring til den danske reklame industri. De godt 50 tilhørere kunne på konferencen se og høre om internationale erfaringer, hvordan reklamefilm og -blokke gøres interaktive, men de danske aktører i forbindelse med produktionen af interaktiv reklame fik også mulighed for at fortælle, hvordan de stiller sig til de nye muligheder. Mens kabel- og satellitdistributørerne klapper begejstrede i hænderne over udviklingen er der skepsis og afventning at spore hos såvel medier som reklamebureauer.
Retten til data
Tele Danmark tilbyder gennem deres Selectorboks en mulighed for at se digitalt fjernsyn, men udbredelsen har været begrænset. Knap 50.000 bokse eller under fem procent af mulige hustande er tilkoblet digital distribution af tv i Danmark. Inden for de nærmeste år har Tele Danmark planer om at lancere e-handel via boksen, ligesom der vil være mulighed for at lave chat, deltage i konkurrencer og sende e-mail. Først på længere sigt, når man kan lave local-insert hos den enkelte seer og på den måde lave micro selected marketing, vil den digitale udvikling få betydning for tv-reklamerne.
– På den måde vil vi kunne sende forskellige reklameblokke til forskellige mennesker. En reklamefilm om en ny Citroen vil fx kun blive sendt til mænd mellem 19 og 50 år, sagde Torben Thune, der er programdirektør hos Tele Danmark.
Han mener, at den interaktive reklame giver flere muligheder for både forbrugeren og annoncøren. Blandt andet ser han muligheder for langt større dialog med forbrugeren, en dialog, der blandt skal skabes ud fra de data, som det digitale tv åbner mulighed for.
– Det store problem bliver, hvem der skal bruge de data, vi pludselig kan samle, men også hvem der har retten til dem.
Den interaktive reklame vil i fremtiden kræve at reklamebureau, annoncør, medie og distributør kan samarbejde, når der skal laves reklamefilm, der kan fungere på jordbaseret, satellit og kabelforbindelse. Torben Thune luftede derfor ideen om, at der skal skabes en ny platform, en speciel “intermediator“, der kan håndtere samspillet mellem de digitale tv-standarder.
– Udover en grundlæggende forståelse af at det er en helt ny måde at lave tv-reklamer på, bør reklamebureauerne allerede nu begynde en dialog med distributørerne omkring de digitale muligheder, sagde han.
Tv er afslapning
Som repræsentant fra reklameverdenen deltog Lars Hancke, direktør for Grey Direct og Interactive. Han er sikker på at udviklingen af interaktive reklamer vil komme, men det vil ikke betyde nogen nævneværdige forandringer i branchen.
– Det er stadigvæk en god historie, der skal fortælles med et løfte til den rette modtager, sagde Lars Hancke, der stillede sig tvivlende overfor spørgsmålet om hvorvidt forbrugeren ønsker at interagere yderligere med sit tv.
– Er anvendelsen af tv ikke primært skabt til envejs kommunikation?
Hos TV Danmark, der repræsenterede tv-medierne, mener man, at de digitale muligheder, vil betyde øget konkurrence om seerne og dermed bedre og mere målrettet tv. At den nye teknik skulle betyde ændrede tv-vaner er TV Danmark ikke så sikker på.
– Der er nogle som siger, at digitalt-tv og internet-tv betyder døden for tv-stationerne som vi kender dem i dag. Men er den altovervejende grund til at se tv ikke at slappe af, stresse af og blive underholdt. Med andre ord. Man er i en passiv modtager situation og elsker det!, sagde Jan Hjøllund, salgsdirektør hos TV Danmark.