På Times Square i New York har de en. I Tokyo har de mange. Og snart får vi også en i København. Altså en jumbotron – en stor udendørs videoskærm, hvor man kan sende reklamefilm og andre levende billeder.
Storskærmen er den første af sin slags i Skandinavien og bliver placeret øverst på sydsiden af Scala-bygningens facade, overfor Tivoli’s hovedindgang og Industriens hus.
Skærmen måler 3 gange 4 meter og kan vise videospots af høj kvalitet. Den er så lysstærk at man kan se billederne, selv i direkte sollys, hævder Media Network, der står for installation, drift og salg af reklametid.
De har brugt et år på at indhente de fornødne tilladelser, og forventer ikke at myndighederne vil give tilladelse til flere storskærme i København.
Til gengæld forventer de at skærmen vil tiltrække stor opmærksomhed, dels på grund af nyhedsværdien men også på grund af den høje billedkvalitet.

IMAGE-SKæRM
Storskærmen egner sig primært til formidling af image-reklamer, og er ikke egnet til traditionelle produktreklamer.
Der satses på at tiltrække større landsannoncører, men den geografiske placering i København vil være interessant for lokale virksomheder.
Desuden arbejder Media Network på at få en hovedsponsor i mediabranchen, der får en slags “ejerskab“ til skærmen.
Skærmen skal køre døgnet rundt. 15-20 annoncører bliver tilbudt 120 sekunders eksponering pr. time, der kan fordeles med en lang, eller flere korte spots.
Storskærmen kan opdateres via satellit, og annoncører kan ændre budskaberne med kort varsel.
Desuden har Media Network planer om at vise store sportsbegivenheder, landskampe og lignende direkte udsendelser
Priser for annoncering på storskærmen er endnu ikke fastlagt, men Media Network oplyser at man vil skele til Politikens Lysavis på Rådhuspladsen som sammeligningsgrundlag, selvom der er store forskelle mellem lysavisen og storskærmen.
Skærmen der repræsentere en investering på ca. 8 mill. kr. håndbygges, og vil blive sat op 1. november.