Det har altid været svært at blive HD i Afsætning og er det fortsat, sagde studieleder Michael Pettersson, da de nyudklækkede HD`ere og deres stolte familiemedlemmer mødtes i studenterkantinen på Handelshøjskolen i Dalgas Have for at overvære udleveringen af eksamensbeviser og overrækkelsen af priser til to dimittender, der havde skilt sig ud fra de øvrige ved særlig bemærkelsesværdig indsats.
Den årgang, der i 1998 startede på studiets 2. del omfattede 188 studerende. Nu to år efter kunne 49 modtage deres eksamensbevis, sammen med de 29 andre fra tidligere årgange, som nu var sluppet gennem nåleøjet. I alt 78 nye HD`ere i afsætning.
– Når studiet er så svært at gennemføre, skyldes det de store krav, som de studerende stilles overfor. Vi tager i undervisningen udgangspunkt i virkeligheden og konfronterer denne med teorien. Og virkeligheden bliver stadig mere konfus og dynamisk. Det giver mange frustrationer undervejs, forklarerede Michael Pettersson, der samtidig roste de nye HD`ere for deres beredvillighed til at medvirke i de eksperimenter, som prægede studiet i retning af virtuel læring.
– Vi indrømmer, med en vis stolthed, at det er sværere at bestå prøverne i HD-studiet end i Jægerkorpset.

RUBICON-PRISEN
For 4. gang blev Rubicon-prisen på kr. 25.000.- tildelt den studerende, som har skrevet den bedste hovedopgave inden for B-t-B-området. Prisen blev i år givet til Pernille Appel-Hansen, der havde besvaret sin hovedopgave inden for et yderst aktuelt emne, nemlig liberaliseringen af markedet med anvisninger på, hvordan en aktør – Post Danmark – som har monopol i dag, kan sikre sin fremtidige overlevelse bl.a. gennem en målrettet kommunikationsstrategi og gennem en konsekvent implementering af samme.
I sin motivering for valget af Pernille Appel-Hansen, som værdig til modtagelsen af Rubicon-prisen, fremhævede direktør Carl Johan Røssel, at hendes hovedopgave fremstår som metodisk stringent fra problemformulering til og med valg af handlingsalternativ samt implementering heraf. I konklusionen trækkes Post Danmarks imageproblem frem, samtidig med at forbedret kundeloyalitet og forbedrede kunderelationer i det hele taget understreges som værende en eventuel farbar vej for at sikre sig det fremtidige og liberaliserede marked. Prisen blev overrakt af direktør Claus Nordahl, Rubicon.

AFSæTNINGSøKONOMISK PRIS
Den klassiske pris på kr. 5.000.- til den af de studerende, som har opnået det bedste samlede eksamensresultat, blev tildelt Max Elbæk Andersen. Prisen blev overrakt af direktør Steen Læssøe, Dansk Markedsføringsforbund, der fremhævede forbundet som brobygger mellem praksis og de teoretiske studier.
– Gennem Afsætningsøkonomernes Klub bidrager vi til at vore medlemmer bliver løbende ajourført, og gennem Afsætningsøkonomisk Forskningsråd bidrager vi til at udbrede kendskabet til den forskning, som er særlig relevant for de virksomheder, der arbejder professionelt med deres markedsføringsopgaver.