Den islandske mediekoncern Dagsbrun, som til efterårets søsætter en ny dansk gratisavis, kan få virkelig svært ved at realisere planerne om at husstandsomdele avisen. Det er nemlig meget svært at finde avisbude, og fagforeningen 3F vurderer, at det er urealistisk at finde de op mod 1000 bude, der skal til at klare opgaven med daglig distribution af gratisavisen.
JP Erhverv s8