Denne tekst er forfattet af Majbritt Krogh, Analyse- og mediedirektør, TV2, som svar på en artikel i Berlingske Tidende tirsdag:

En ny analyse foretaget af Mindshare, viser at irritationen over TV-reklamer er stigende. Denne konklusion er i strid med TV 2’s målinger, som er baseret på officielle TV-metertal fra Gallup.

I Mindshares analyse spørges befolkningen om deres holdning til TV-reklamer. TV-reklamer er generelt et svært emne at spørge ind til, da ens holdninger ofte er mere negative end ens adfærd viser.

Det svarer til at spørge folk, om de får nok i løn. Her vil de fleste nok svare nej, ud fra betragtningen om, at de gerne vil have højere løn, selv om de egentligt er relativt tilfredse. På samme måde spiser befolkningen sundere og køber flere økologiske æg, når de spørges, end hvad der reelt måles. Dette kan skyldes, at vi ofte har forventninger til, hvad vi bør mene om bestemte emner, og at der derfor er forskel på, hvad vi bør og gør.

Det er ikke comme il Faut at sige, at man synes TV-reklamer er sjove eller inspirerende. Alligevel snakker vi alle om Nykredit’s nye gode reklamer, eller griner af Harry eller La Cour fra Tuborg-reklamerne.

I Mindshares undersøgelse svarer 72,8 pct. af de udspurgte, at de altid skifter kanal, når der er reklamer. Dette tal lægger langt fra de officielle målinger, som viser, at der på TV 2 er et gennemsnitligt reklamefrafald på kun knap 15%, hvilket vil sige at kun 15% af et programs seere skifter kanal eller slukker for fjernsynet under reklameblokken. Dette betyder samtidig at omkring 85% af seerne dermed gennemsnitligt ser en af de omkringliggende reklameblokke.

Generelt er frafaldet på break- og nichekanaler højere end på TV 2, men ingen kanaler har frafald, som tilnærmelsesvist nærmer sig de 72,8% fra Mindshares undersøgelse.

Ydermere ses der ingen tendenser til øget reklametræthed – snarere tværtimod. Gennem de seneste 5 år har frafaldet på TV 2’s reklameblokke ligget stabilt på ca. 15%, Det største frafald opleves om aftenen i primetime, hvor konkurrencen blandt TV-kanalerne er høj, og seerne har mere at vælge mellem, hvorfor der i højere grad zappes rundt, når der vises reklamer. Alligevel bliver hele 80% og ser reklamerne.

Ud over at måle frafald, foretager TV 2 løbende tracking af TV-kampagner, hvor befolkningens erindring af reklamer måles ugentligt. Heller ikke her ses der tegn på, at den gennemsnitlige erindring af TV-reklamerne er faldende.