Godt 8 milliarder kroner og en stigning på 12% i forhold til 1998. Det er hvad den endelige opgørelse fra Gallup Adfacts over reklameforbruget i 1999 kan fortælle om reklameforbrugets udvikling i det seneste årstid. Umiddelbart sætter det den pessimisme, der prægede annoncørerne i Trends-analysen sidste år – hvor forventningerne til 1999 lå på en rekordlav vækst på 5% – i skammekrogen. Men som det fremgik af Trends-mødet i januar kan forskellen skylds, at man i Trends kun spørger de 250 største annoncører. Og meget af udviklingen sker blandt de mindre og mellemstore virksomheder, samt i mediamarkedets forjættede land, blandt dot.com virksomhederne.
På listen over de største annoncører er TeleDanmark efter et år som nr. 2 tilbage på førstepladsen. Modsat de øvrige aktører i telebranchen, bortset fra Mobilix, øgede TeleDanmark i 1999 sit reklameforbrug i forhold til året før. Både Telia, Sonofon og Tele 2 ser ud til at have skåret i deres budgetter, mens Moblix er røget op ad listen. Her skyldes fremgangen dog, at Mobilix først gjorde deres entre på det danske marked i foråret 1998.
Pladebranchen tegner sig for nogle af de helt store stigningsprocenter. EMI Group ligger med et forbrug på 165 mio. kr. 188% over sidste år. Universal Records er steget hele 641% til 46 mio. kr. og Eva Records med 140% til 32 mio. kr.

FAIR OG ALDI
Andre markante stigninger ligger hos Fair Forsikring, hvis forbrug på 27 mio. kr. svarer til en stigning på 1.256%.
Listens topscorer, hvad angår stigningstakt, er dog Aldi, der er steget med hele 2.078% Baggrunden får dog stå hen i det uvisse. Kædens direktør Kjeld la Cour lod meddele til Markedsføring, at han ikke ønskede at kommentere den kraftige stigning i reklameforbruget.
Flere af de store annoncører, der traditionelt har ligget i toppen af listen, går tilbage. Det er virksomheder som FDB, der med en registrering på 119 mio. kr. er gået 18% tilbage. En anden stor detailhandelsvirksomhed, Magasin/Th. Wessel & Vett, er registreret for en tilbagegang på 20%. Her var forbruget 56 mio. kr. Også SAS ser ud til at have skåret i mediabudgetterne. Her er faldet 30% på et forbrug på 46 mio. kr.

FORSKEL FRA TRENDS
Hvis man sammenligner opgørelserne i Media Times med den opgørelse der blev offentliggjort i Trends i Markedsføring nr. 1 vil man opleve et par forskelle. I Trends blev stigningen i reklameforbruget fra 1998 til 1999 opgjort til 11 %, mens den i Media Times ligger på 12 %. Forskellen skyldes, at både husstandsomdelte reklamer og kuponhæfter ikke er med i Media Times, hverken for 1998 eller 1999 – hvad de var i Trends.
Også på selve listen er der sket en forskydning, idet EMI Group var nr. 3 i Trends, mens gruppen er nr. 2 på listen her i Media Times. Det skyldes, at Gallup Adfacts siden har lagt RecArt Music sammen med EMI, idet RecArt faktisk er en del af denne koncern og det var der ikke taget højde for i Trends.