Er du klar til at modtage den? En rapport fra DMA 79th. Annual Conference i New Orleans.
Udenfor plaskede hjuldamperen Nachez fornøjet op og ned ad Missisippi med sin last af turister med bæltetasker og hvide ankelsokker. Indenfor i Ernest N. Memorials Convention Center signerede Playboy’s Pet of The Year fotografier af sig selv. I al ærbarhed, forstås.

“HOW TO PROFIT FROM RIDING THE AGE WAVE“
Indenfor stod også Maddy Kent Dytchwald denne mandag morgen og fortalte om “How to Profit from Riding the Age Wave“.
Maddy er medstifter af Age Wave Inc., der er et konsulent- og
markedsføringsfirma, som sætter focus på de ønsker og behov, som amerikanere i den modne alder har. Lige nu er Maddy ved at lægge sidste hånd på sin kommende bog – The Power Generation – som behandler tendenserne i efterkrigsgenerationen i det nye årtusinde.
Og er det så interessant? Yes, my boys and girls! Det er det, for selvom Maddy naturligt refererer til forholdene i U.S.A, så er det relevant at drage paralleller til lille Danmark.

FOLK LEVER LæNGERE END NOGENSINDE FøR
Faktisk har den forventede levetid i 99% af menneskehedens historie været under 18 år. Går vi 1000 år tilbage, var den gennemsnitlige levealder kun 25 år, og for 200 år siden var den 37. For kun 100 år siden ville du stå på gravens rand som 47 årig. Folk blev ikke gamle – de døde bare. I dette århundrede er den forventede levetid nået op på 75 år – og for kvinder 7-10 år højere.
I Danmark er hver femte i dag over 60 år, men allerede i år 2010 vil det være hver fjerde.
I U.S.A. mener man, at den gennem-snitlige forventede levetid i år 2050 vil være et sted mellem 90 og 95 år, så frygten for at dø ung begynder at træde i baggrunden og erstattes af frygten for at leve længere, end midlerne rækker til. Og tendensen er ikke kun interessant for firmaer, der markedsfører finansielle service-ydelser: produkter rettet mod folk med lange liv bliver det rigtige. Tænk ud fra et markedsføringssynspunkt. Tænk på livstidsværdien af en kunde.
Tænk på, at kundeloyalitet kommer til at betyde mere end nogensinde før i historien.
Den mest interessante målgruppe har altid været de 18-34 årige, men nu udviser denne gruppe et decideret fald, mens der er en enorm vækst indenfor det 35-54 årige segment samt markedet bestående af de 55 årige og derover.

MERE EN HALVDELEN AF U.S.A.’S FORMUE
Segmentet med de 35-54 årige vokser dog ikke alene talmæssigt, men er samtidig på vej ind i de højeste indkomstår og tegner sig allerede for mere en halvdelen af U.S.A.’s formue, og gruppens magt stiger dagligt. Den tegner sig for halvdelen af den indkomst, der ikke dækker livsfornødenheder og faste forpligtelser. Segmentet ejer 77% af alle finansielle aktiver og 80% af alle penge i opsparinger. Og mange ejer fast ejendom uden gæld. Gruppen er samtidig den bedst uddannede i Amerikas historie, og den søger efter viden, den søger efter information, den søger fortsat individuel udvikling.
Der blev for nylig foretaget en opinionsundersøgelse blandt efterkrigsgenerationen, som blev spurgt, hvad den gerne ville have mere af. Tro det eller ej, men “penge“ stod ikke øverst på ønske-sedlen; det gjorde “tid“. Og lige under stod “energi“. Undersøgelsen viste ogs, at respondenterne mente, at deres forældre var gamle i 51-års alderen, mens de selv troede, at de ville blive gamle som 79-årige(!). Det er interessant at bemærke, at “alder“ er et begreb, som omdefineres efterhånden som alderen stiger.

EN GENERATION, DER BRUGER PENGE
Efterkrigsgenerationen befinder sig nu i et livsforløb, hvor de begynder at dominere hele kulturen; de ændrer den kultur, de befinder sig i. Og de bruger penge. Til medicin, til produkter til personlig pleje, til kolonialvarer. De spiser oftere på fast-food restauranter, end teenagers gør.
Og de bruger mest tid (og penge) på fritid og rejser. Og hvad mere? Jo, de køber flere luksusbiler (ihvertfald i U.S.A. , red.) end nogen anden befolkningsgruppe. Sidst, men ikke mindst, nyttig viden til Fætter BR: Gruppen over 50 r tegner sig for 25% af alt legetjsindkøb. Værd at vide er også, at gruppen kan li’ at prøve nye produkter og serviceydelser.

FøRST SORG. Så FORBRUG
Når vi tænker på enlige, tænker vi som oftest på unge mennesker, der endnu ikke er i et fast parforhold, men i dag er den hurtigst voksende gruppe i U.S.A. enlige, ældre kvinder. Erfaringerne viser, at efter en 18-måneders sørgeperiode over den afdøde ægtefælle (tak, piger), så går det løs. Enkerne tager sig sammen, lægger make up, fornyer sig, får ny frisure, køber nyt tøj…
Pointen er, at der her er et stort marked, som ingen endnu for alvor lægger mærke til eller interesserer sig for. Med andre ord er markedsføringens epicentrum flyttet ind i den anden halvdel af livet, og det bliver ikke længere kun målgruppens alder, der bestemmer markedsføringen, men mere livsstadium og -stil.
Husk: Gamle er som bekendt bare unge, der er blevet ældre.