Hjemmesiden er det helt bærende element i en hvervekampagne for at skaffe elever, som Ålborg Kommune lancerer i begyndelsen af år 2000. På siden kan målgruppen hente et væld af informationer om det at være elev ved Aalborg Kommune. Med i mediamixet er desuden biograf, busser, postkort, plakater og radio, men her er budskabet helt enkelt: “Besøg vores hjemmeside.“
Den utraditionelle løsning bygger på sidste års gode erfaringer med Internettet som rekrutteringsmedie. Her lykkedes det ikke alene at få mange ansøgere, man ramte også unge i et større geografisk område. Sidst, men ikke mindst, gav kampagnen en væsentligt større andel af mandlige ansøgere – ligesom andre offentlige arbejdspladser har Aalborg Kommune ellers haft svært ved at tiltrække unge mænd.
Kampagnens målgruppe er unge mellem 18 og 25 år, og kampagnen kører med et meget stort mediatryk i Aalborg-området frem til 1. februar.
Bag kampagnen står det kreative makkerpar Leo Griffin og Steen Bjerre, henholdsvis AD og tekstforfatter, som også udviklede sidste års kampagne.