Både AFA og More er meget opsatte på, at netop deres system skal blive den fælles valuta for outdoormåling. More har lavet deres system i samarbejde med Gallup, hvor man er ved at lægge sidste hånd på databehandlingen. Hos AFA er man i fuld gang med at teste et system, der benytter sig af måling via GPS eller satellit.
– Vi ville godt have haft AFA med, men de ville ikke oplyse hvor deres skilte stod, derfor valgte vi at lave målingerne alene, siger Henrik Sørensen, der næste gang man kører målingerne endnu engang vil invitere AFA med.
Målesystemet fra Gallup registrerer trafikstrømmene og sammenholder dem med, hvor de forskellige former for outdoor er placeret. Det er nu muligt at få tal på både frekvens, dækning på serieniveau og produktniveau. Det nye system er baseret på en kortlægning af danskernes færden i trafikken på en tilfældig dag og vil blive sammenholdt med en registrering af, hvilke reklamepladser, der er mulighed for at observere under denne færden.
Kortlægningen foregår med såkaldte GIS-kort (Geographical Information System), hvor kortene fremkaldes på en bærbar computer, så svarpersonen på stedet kan indtegne sine ture i trafikken med en særlig pen.
Tilbagerapporteringen fra Gallup omkring det nye målesystem skulle være sket for et halvt år siden, men arbejdet med at skabe en fælles database tog længere tid. Ifølge Rolf Randrup, direktør i Gallup, har det været mere kompliceret at få lagt alle outdoorplaceringer ind i en fælles database end først antaget.
– Det er første gang vi laver det og derfor er der mange ting, man skal tage hensyn til. Nu har vi alle data i hus og er i fuld gang med at bearbejde tallene, siger Rolf Randrup, der vurderer, at det ikke vil tage lige så lang tid at lægge AFA’s placeringer i databasen, hvis man vælger at gøre det til næste måling.

FøRSTE UDVALGSMøDE
AFA/JC-Decaux proklamerede sidste år at de var i gang med et nyt målesystem på outdoor-reklame. Her er man efterhånden ved at være klar med et mindre test-undersøgelse. Som beskrevet i Markedsføring nr. 21 er AFAs såkaldte outdoor-meter en løbende trafikvaneundersøgelse, baseret på satelitsøgende GPS-bokse, der kan afdække udvalgte personers færden over en hel dag. Behandlingen af disse data resulterer i en masse prikker på et kort og giver herefter mulighed for at måle OTS, dækning og frekvens på outdoor. I begyndelsen af marts holder AFA det tredie kontroludvalgsmøde med Gilling Communication (der står for den analysetekniske side) samt repræsentanter fra mediabureauerne Carat, CIA, MediaCom, MindShare, IOM og OMD. De første 125 personers trafikvaner er allerede ved at være lagt ind i en database, og inden for de næste par måneder vil AFA være klar til at præsentere resultaterne.
– Vi har inddraget mediabureauerne i diskussionen, for det er jo dem, der skal bruge systemet som et redskab i hverdagen. De ved hvilke spørgsmål, der er relevante at stille, og hvad kunderne vil efterspørge, forklarer Mai Britt Lundstrøm, der er AFAs analysekonsulent. Hun mener, at de største problemer med systemet har været at finde det rigtige GPS-udstyr og dermed undgå alt for mange udfald i busser og tog. Det bliver dog først i slutningen af året, at AFA er oppe på de i alt 1.000 registreringer, der gør systemet statistisk troværdigt.
– Men så har vi altså også fået det alle annoncører har gået og ventet på. Nemlig at kunne måle helt nøjagtigt hvor folk befinder sig i løbet af en dag, understreger salgsdirektør Palle Jacobsen. Han mener med andre ord, at AFAs målesystem er unikt og håber derfor, at det bliver et fælles brancheredskab.
– Det er første gang i verden, at en sådan trafikvaneundersøgelse ser dagens lys, men naturligvis fungerer de to metoder lige godt hver for sig. Hvorvidt det er muligt at kombinere de to metoder, er jeg dog ikke i stand til at vurdere, siger Palle Jacobsen og tilføjer, at det naturligvis vil være en fordel, hvis man kan lande på en fælles platform. Han mener, at More Group i udgangspunktet hellere ville promovere sig selv end at lave noget sammen, men Palle Jacobsen håber, at man hen ad vejen kan få en dialog og dermed blive enige om et samlet system.