Fra 1. januar 2005 skal det være helt og aldeles forbud at reklamere med politiske budskaber på tv. Kulturminister Brian Mikkelsen barsler med et lovforslag som fødes med flertal fra regering og Dansk Folkeparti. Lovforslaget om permanent forbud mod at udsende politiske reklamer i tv gælder arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier og bevægelser samt enkeltpersoner – og der er tale om en skærpelse af den eksisterende lovgivning.
Berlingske, Bus. s 14