TrygVestas fokus er på at blive en nordisk baseret organisation, hvor stabsfunktionerne, herunder Marketing, fremover vil være fælles nordiske, og det vil naturligt komme til at påvirke selskabets fremtidige kommunikation. Men præcist hvordan er det alt for tidligt at udtale sig om, fordi det centrale lige nu er en intern værdiproces. Forsikringskoncernen består af Tryg i Danmark og Vestas i Norge, og er derudover repræsenteret i Finland, Estland og Polen.
– Der er ingen tvivl om, at tryghed som værdi er dybt forankret i begge organisationer. Vi har stærke positioner i både Norge og Danmark, men kan ikke bare overføre koncepterne fra det ene land til det andet. Derfor er fokus lige nu på en omfattende intern værdi-proces, som skal si kre at vores bevisførelse er på plads i begge lande, så det vi lover i endnu højere grad også er i tråd med det, vi leverer. Det er vigtigt, at værdierne bliver en driver for vores forandringsproces og er solidt forankret internt, så det ikke bare er noget der kommer fra Marketing. Og før den proces er færdig kan vi ikke udtale os om præcist, hvordan kommunikationen i Norge og Danmark eventuelt skal nærme sig hinanden, siger marketingdirektør Torben Vejen.
Han er nyudnævnt på posten efter, at Henrik Hougaard fornylig stoppede som øverste kommunikations-ansvarlige. Henrik Hougaard havde ansvaret for både presse og marketing, men nu er afdelingerne igen splittet op ud fra erkendelsen, at en samling blev for omfattende i et nordisk setup.
Torben Vejen tror ikke på, at det nordiske fokus vil føre til en helt ny kommunikation for Tryg i Danmark.
– Vi kommer til at fortsætte med et Vesta-brand i Norge og et Tryg-brand i Danmark, og vi kommer også til at holde fast i det stærke og unikke ved den måde, vi gør tingene på i Danmark. Derfor kommer vi til at tale om en fornyelse gennem små skridt, hvor vi nærmer os hinanden fra hver sin side samtidig med at vi også tilpasser os de fremtidige krav til forsikrings-markedet. Vi skal både sikre konsistens i det vi gør samtidig med, at processen også er fremadrettet, siger Torben Vejen.
Tryg samarbejder i Danmark med Buhl UnLtd, mens man i Norge ikke har
nogen fast bureau-partner. Dette er der pt. ingen initiativer i forhold til at ændre på. Når det gælder mediebureau er man dog netop nu i gang med en konkurrence, der sigter på at vælge en nordisk samarbejdspartner.
I Norge har man hidtil samarbejdet med Starcom, mens man i Danmark har samarbejdet med OMD. Desuden har Tryg netop haft dialog-budgettet på B-t-C oppe til vurdering.