Da festivalfolket i weekenden så småt begyndte at drage trætte, fest- og musik-mætte hjem fra årets Roskilde Festival, kunne de finde en særlig regnbuefarvet øl fra Tuborg på hylderne i en række udvalgte salgssteder – primært 7-eleven butikker.

Anledningen er, at Tuborgfondet til august, i forbindelse med Copenhagen Pride Week 2017, overrækker fire bevillinger til foreninger, der engagerer unge i arbejdet med LGBTQIA-rettigheder (forkortelsen står for Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer, Intersex, Asexual, red.) og i at danne fællesskaber på tværs af køn og seksualitet. 

Og da Tuborg siden 2002 har været hovedsponsor for Roskilde Festival, der også hylder mangfoldigheden, var det oplagt at sende de regnbuefarvede 50 cl-dåser på gaden netop lørdag den 1. juli, hvor festivalen slutter, og de mange gæster drager hjem.

– Tuborg er Danmarks største øl med en samlet andel med cirka 38 procent af det samlede danske marked, og vi har en ambition om at fastholde Tuborg som hele Danmarks øl. Derfor har vi lavet en limited edition version af 50 cl. Grøn Tuborg i alle regnbuens farver for at hylde LGBTQIA-miljøet, siger Tuborgs Senior Marketing Manager, Christian Sveigaard.

Frivillige ildsjæle

De 30.000 specialdesignede dåser i regnbuefarver sælges eksklusivt til 48 udvalgte 7-eleven butikker og enkelte andre udsalgssteder i København, der selv har bedt om at få dåsen på hylderne, oplyser Tuborg.

– Vi håber, at Pride-dåsen vil blive et samleobjekt, men den er selvfølgelig lavet for at blive åbnet og drukket i løbet af lørdagen den 19. august, når den store parade begynder fra Frederiksberg, siger Christian Sveigaard.

Og som Anne-Marie Skov, Direktør i Tuborgfondet, siger, så er anledningen da også de særlige bevillinger, som fondet til august overrækker til fire LGBTQIA-organisationer:

– Tuborgfondet støtter især projekter, der udvikler fællesskaber og fokuserer på at styrke unges deltagelse og engagement i samfundet. De fire LGBTQIA-organisationer, som modtager bevillingerne den 4. august, er drevet af frivillige ildsjæle, der i særlig grad tænker nyt og fokuserer på at forbedre vilkårene for unge i Danmark, hvis seksualitet eller køn bryder normen.

Bevillingerne bliver overrakt fredag den 4. august til en fredagsbar hos VisitCarlsberg i Carlsberg Byen, og modtagerne af de ekstraordinære bevillinger er:

Sabaah
Sabaah betyder ’ny dag’ eller ’ny begyndelse’, og er en forening, som arbejder for at forbedre vilkårene for LGBT+ personer* (bl.a. homo- og biseksuelle og transkønnede) med minoritetsetnisk baggrund.

LGBT Asyl
LGBT Asylum arbejder for LGBTQI+-personers rettigheder i det danske asylsystem og tilbyder asylansøgerne og flygtninge støtte, rådgivning og fællesskab.

LGBT Ungdom
LBGT Ungdom arbejder for en politisk, social, kulturel og arbejdsmarkedsmæssig ligestilling på alle niveauer i samfundet for personer, hvis seksualitet og/eller køn bryder med normen.

Aks International Minorities Festival
Aks International Minorities Festival viser film ledsaget af diskussioner og debatter, arrangerer pædagogiske workshops, kunstudstillinger og scenekunst, der fremmer bevidsthed og dialog om problemer, der påvirker mindretal og marginaliserede grupper.