Data Intelligence har arbejdet med salgsmodellering og analyse af danske annoncørers media- og marketingeffekter i mere end 15 år.

Nu har enheden samlet resultaterne fra mere end 500 salgsmodel-cases over de seneste 10 år baseret på mere end 100.000 timers analytikertid.

Resultatet er en erfaringsdatabase, der viser, hvilke medier, der er bedst til at skabe salg. En af hovedkonklusionerne herfra lyder, at tv fortsat er det bedste medie.

– Kommercielt tv har, af alle medier, nok taget de største tæsk i diskussionen om fremtidens medier og er af flere omgange over de sidste par årtier blevet dømt til at blive den store taber i massekommunikationen. Men gang på gang er dommedagsprofetierne blevet gjort til skamme, siger Ulrik Grevenkop-Castenskiold, adm. direktør hos Data Intelligence.

– Analysen af vore kunders salgseffekter over de seneste 10 år viser tydeligt, at kommercielt tv ubetinget er den mediagruppe, der er bedst til at skabe høj profit af investeringen, fortsætter han.

Det går godt for tv, men…

Analysen fra Data Intelligence viser dog også, at traditionelt tv gradvist taber sin dækningsevne, især blandt de yngre målgrupper, der mærker et pres fra nye digitale mediakanaler, heriblandt fra digitale annoncemedier og streamingtjenester.

Det til trods har tv-mediet over tid formået at tilpasse sig de hårdere betingelser ved et øget mediaudbud, blandt andet ved at kompensere med generelt lavere GRP priser, vurderer Ulrik Grevenkop-Castenskiold.

Tilsvarende svære betingelser gælder for printmedierne i bred forstand, som over de seneste 10 år har oplevet det største fald i annonceindtægter.

Print tilpasser sig

Både dagblade og ugeblade/magasiner har igennem årene også tilpasset deres indrykningspriser, så evnen til at skabe et effektivt afkast af annoncørernes investering generelt set er forbedret.

– Mindre ændringer i medianøgletal og delmålgruppers ændringer i mediavaner ved et større udbud af mediakanaler kan uden problemer kompenseres i salgseffekterne ved faldende mediapriser. Derved kan man i høj grad stadig bevare effektiviteten i offline mediagrupperne, siger Ulrik Grevenkop-Castenskiold.

Men tilbage til tv.

– Kommercielt tv’s aktuelle dagsform er stadig i top og ingen andre mediagrupper kan skabe så stor effekt som TV med et rentabelt ROI. Endvidere er TV ofte med til at gøre andre mediagrupper mere effektive. De fleste annoncører kan nok nikke genkendende til, at deres affiliate-salg stiger, når de kører TV-kampagner. Ligeledes er det velkendt i dagligvarehandlen, at promotion-aktiviteter fungerer langt stærkere, når brandet bakkes op med tv-kampagner. Tilsvarende tillægseffekter ses ikke fra andre mediagrupper, fortsætter han.

– Når man måler effekten af sin marketinginvestering, er det vigtigt, at man planlægger efter totale salgseffekter og ikke isolerer sit fokus til udvalgte nøglesegmenter og deres opfattede værdi af virksomheden. Salg og effekter er sammensat af hele befolkningen og marketing er en investering, hvor effekten skal måles i profit, slutter Ulrik Grevenkop-Castenskiold.

Data Intelligence afholder den 26. februar et effektseminar i samarbejde med Huset Markedsføring, hvor der redegøres yderligere for detaljerne i analysen.