Det er måske kun et spørgsmål om tid, før TV-stationerne skal kigge langt efter interesserede annoncører. TV-stationerne i Danmark kan nemlig forvente svære tider, hvis analyseresultater om Tv-reklamer fra USA bliver gyldige her.
I undersøgelsen, som Forrester Research står bag, har 133 af USA’s største annoncører, såsom Colgate, Pfizer og Johnson & Johnson, svaret på spørgsmål om TV som reklamemedie. Og konklusionerne er ganske entydige. Tv-reklamer opleves i dag af hovedparten (3/4), som værende mindre effektive end for bare to år siden, og truslen fra DVR, TIVO og Video on demand forventes kun at skubbe yderligere til den negative spiral.
Alt i alt mente 78 procent af top-annoncørerne, at traditionel TV-reklame er blevet mindre effektivt i løbet af de sidste to år og hele 60 procent indikerede, at de vil skrue ned for Tv-investeringerne med minimum 25 procent, når DV’s får en penetration på 30 millioner husstande.

Til glæde for TV-stationerne så viser undersøgelsen dog, at andre former for reklameinvesteringer vil tage over, hvor traditionelle Tv-reklamer slap. Product placement, programsponsorering og internet reklamer vil alle stige betragteligt i de kommende år. MSOL