TV2’s adm. dir. er åben over for at lade stationen indgå i alliancer med andre selskaber i medieverdenen.
– For mig er det vigtigt, at vi selv afgør, hvor vi bevæger os hen i medieverdenen. Samt hvordan vi gør det. Og opnår vi bedst vores mål ved at samarbejde med eller indgå alliancer med andre selskaber om konkrete projekter, så er jeg åben over for det, siger Cristina Lage i et interview med Markedsføring. Hun oplyser videre, at selskabets endelige holdning til at indgå alliancer skal afklares i forbindelse med en strategi-diskussion, der skal gennemføres her i foråret med henblik på at definere, hvor TV2 ser sig selv i mediebilledet om 3-5 år.
Hun understreger samtidig – med tyk streg under – at alliancer eller samarbejder ikke vil komme til at have nogen betydning for TV2’s ejerforhold.
– Vores ejerforhold er centrale og en af vores helt store styrker. Det er vi på ingen måde interessert i at lave om på, siger Cristina Lage. Hun udelukker dog ikke, at en alliance kan blive i en form, hvor TV2 og et andet medieselskab ejer et selskab i fællesskab. Det grundlæggende er, at TV2’s position som et offentligt ejet selskab ikke trues.
Hvis der skulle blive tale om alliancer, forestiller Cristina Lage sig desuden, at det starter i det små ved, at man prøver hinanden af på nogle enkelte projekter.
Selvom Cristina Lage ikke vil gå videre i sine udtalelser lige nu, så er der næppe tvivl om, at TV2 vil få rig lejlighed til at prøve kræfter med alliancer, hvis man vil være en multimedie-virksomhed. Og det vil man. Udviklingen går så stærkt i medieverdenen, at en position som et selskab med blot en tv-station ikke er specielt fremtidssikret. Alle andre steder er alliancer et mantra for medieselskaber.
Planerne om en søsterkanal under arbejdstitlen TV2+ og de stærke ønsker om at stå for et monopolbrud på radio-området gennem etableringen af en fjerde landsdækkende kommerciel station skal ses som led i en nødvendig udvikling for TV2 i retning af at få et bredere fundament.

INTERNET-AFDELING UDSKILT
Og det er også baggrunden for, at TV2 nu har udskilt internet-aktiviteterne som en selvstændig afdeling direkte under direktionen i stedet for som en del af TV2 Reklame.
– Ingen ved, hvad dette område bliver til, men vi ser det klart som en af hovedhjørnestenene i virksomheden, og derfor ønsker vi i direktionen at have det lige under os, siger Cristina Lage. Den hidtidige chef for internet-aktiviteterne, Christian Peytz, er som følge af udskillelsen blevet udnævnt til afdelingschef.
Sidst i 1999 begyndte en del rygter om, at TV2 allerede der var på vej ind i en form for alliance med de lokale stationer i TvDanmark, som gerne ville forlade denne station til fordel for et samarbejde med TV2. Den diskussion er dog nu definitivt slut, oplyser Cristina Lage.
– Det var op til dem selv at afklare deres forhold til SBS (TvDanmarks moderselskab, red.), og de tilbagemeldinger, vi har fået, har lukket diskussionen for os, siger Cristina Lage.
Der har verseret rygter om, at Berlingske har været involveret i scenariet som finansiel partner omkring en løsrivelse for de lokale stationer fra SBS, og at der var en forståelse mellem TV2 og Berlingske om en sådan løsning, men Cristina Lage afviser, at man overhovedet har været så langt i diskussionerne.
Et samarbejde med de lokale stationer kunne være brugt til planerne om den nye station, TV2+, som der fortsat arbejdes på med henblik på opstart til efteråret. Cristina Lage vil dog ikke gå dybere ind i en diskussion omkring kalkulationerne for driften af den ny station.
– Nu skal vi lige være færdig med arbejdet, før jeg vil tale om tal. Men grundlæggende skal stationen hvile i sig selv på længere sigt. Vi er godt klar over, at den ikke kan løbe rundt fra dag et, men den skal kunne køres i gang inden for en rimelig tidshorisont, siger Cristina Lage.
Udover en ny tv-station vil TV2 også gerne investere i en radiostation.
– Vi har en årelang erfaring i elektronisk nyhedsformidling, og derfor mener vi, at vi har kompetencen til et monopolbrud, siger Cristina Lage og afviser samtidig det lokale radiomiljøs bekymring over for, at TV2 kommer til at stå for en fjerde landsdækkende kommerciel radiostation.
– Måske skal radioen placeres i et selvstændigt selskab. Men under alle omstændigheder vil der blive tale om en selvstændig redaktion til at håndtere nyhedsformidlingen. Herudover vil vi bygge fladen op omkring samme model som tv-stationen – d.v.s. entreprisemodellen. Måske vil det lokale radio-miljø ikke komme til at fortsætte i sin nuværende form, men en række af stationerne har stor styrke, og jeg tror på, at en landsdækkende station og det lokale miljø kan fungere sammen, siger Cristina Lage.

NøDVENDIG PRISKORRIGERING
TV2 fører i øjeblikket en aggressiv prispolitik, som bl.a. har fået TvDanmark til at indklage stationen for Konkurrencestyrelsen. En kritik som Cristina Lage dog er uforstående over for.
– Det er velkendt, at prisforhøjelsen ved indgangen til sidste år skabte en ugunstig situation for TV2. Det har været nødvendigt at reagere på markedet og korrigere priserne, siger Cristina Lage og understreger videre:
– Der skal ikke herske tvivl om, at vi vi vil kæmpe for vores markedsandel, og at vi vil optræde offensivt på markedet – både hvad angår priser og programmer.
Hun tilføjer dog samtidig, at den fremtidige prispolitik bliver afgjort af markedet. Det er et spørgsmål om at lægge øret til jorden og tilpasse sig et hurtigt skiftende marked.
Af de nøgletal, Markedsføring offentliggør i hvert nummer i samarbejde med Carat, kan man se, at TV2’s prispolitik virker. Stationens andele af leverede TRP (reklametid) vokser på bekostning af både TV3 og TvDanmark. Den kommercielle seerandel ligger stabilt.
Den programmæssige fornyelse handler ikke om personer, og dermed afviser Cristina Lage, at der er behov for hente nye kræfter ind i TV2’s ledelse – som f.eks. en programdirektør. I stedet satser hun på det hidtidige lag af ledere lige under direktionen.
– Det er et brandgodt hold, som har bevist sine kvaliteter. Fornyelsen sker på de områder, vi selv producerer – se blot på sporten og nyhederne – og skal desuden udspringe af et samspil med produktionsmiljøet, hvor vi skal forsøge at være endnu mere præcise i vores udmeldinger til de private produktionsselskaber, siger Cristina Lage.
Hun ser TV2+ som et af midlerne til at tænke i målgrupper i sendefladen, som det kommercielle marked efterspørger, men grundlæggende sværger hun til public service tankegangen, og hun karakteriserer da også ændringerne i programfladen som en korrektion for at modvirke en underrepræsentation i målgrupperne under 50 år.

SMERTEGRæNSE FOR LICENSEN
– Vi skelner ikke mellem kommerciel programtænkning og public service. Alt det vi laver er public service, siger Cristina Lage. Og tilføjer at public service koster penge. TV2’s ønsker om 100 mio. kr. mere i licens var ikke “nice to have“ men “need to have“ for at opretholde kvalitetsniveauet, og derfor er Cristina Lage bekymret over de politiske overvejelser, der cirkulerer i øjeblikket om samlet at forhøje licensen med ca. 210 mio. kr. Efter normal fordelingsnøgle vil det give TV2 ca. 30 mio. kr. Ikke mere end hvad den igangsatte selvregulering på børne-reklamer koster stationen.
– Vi er ved at nå op på, at 80 pct. af vores indtægter kommer fra reklamer. Politikerne er nødt til at erkende, at der er en smertegrænse for, hvor lidt licens en station som TV2 kan klare sig med. Det bliver jo bestemt ikke billigere hverken at producere eller at købe tv, siger Cristina Lage, som er dybt forundret over forslaget om at indføre et forbud mod børnereklamer.
– Man kan have forskellige holdninger til substansen i et sådant forslag. Men jeg forstår ikke, at man kan overveje det, når man alligevel ikke når sit mål, fordi de konkurrenter, der sender fra England, ikke vil være omfattet af forbudet. På et tv-marked, der er grænseoverskridende, vil ens regler grundlæggende være det mest naturlige, og margenen for danske særregler bliver stadig snævrere, siger Cristina Lage og tilføjer, at de mest optimale konkurrencevilkår opnås gennem ens vilkår. Det er en af markedsmekanismernes grundsætninger.(mail til niels med to billeder: lage1 & 2. jpeg)