Allerede i februar – over en måned før TVS begyndte at sende – fik ProMedia lavet en Vilstrup-analyse af TVS’ chancer i kampen om seernes gunst. Undersøgelsen må tages med nogle forbehold, idet man på analysetidspunktet ikke var klar over, at TVS fra start ikke blev lagt på satellitpositionen 1#gr vest, hvorfra de fleste danskere modtager DR2 og TV3 med parabol. Derimod bliver TVS fra starten sendt fra positionen 5 #gr øst, som kun få tager fra i dag. Den endelige placering er endnu ikke lagt fast.
Herudover er der i analysen ikke taget hensyn til, at modtagelse i hybridnettet vil kræve en dekoder, når signalet bliver kodet fra august. En dekoder til hybridnettet koster i dag 50 kr. pr måned at leje.
Af analysen fremgår det, at 50% af de 1.022 respondenter er sportsinteresserede, mens 33% synes, at den nye kanal er en virkelig/ret god ide.
ProMedia-analysen har også undersøgt, hvilken pris danskerne er parate til at betale for den nye kanal. 32% er villige til at betale 100 kr pr måned, mens 18% bestemt/sandsynligvis vil abonnere. 15% er derimod villige til at betale 150 kr pr måned, hvor 9% bestemt/sandsynligvis vil abonnere. TVS’ marketingchef Lars Bo Jeppesen oplyser til Markedsføring, at prisen endnu ikke er fastsat, men han lover den vil blive konkurrencedygtig, og at man nøje vil granske, hvad der vil give det største tal på bundlinien.
Underdirektør Christian Hjorth, ProMedia, vurderer ud fra undersøgelsen, at TVS vil øge sin indtægt ved at sænke prisen til fx 100 kr, fordi flere så vil abonnere. Vælger TVS i stedet at sætte prisen op til 200 kr, vil man kun få de meget sports-interesserede til at abonnere. Således vil en lav abonnementspris mere end modsvares af mange flere abonnenter.
Fordi der er så stor forskel i det ventede antal abonnenter ved forskellige prisniveauer vurderer Christian Hjorth, at TVS gør ret i at sende gratis så produktet kan prøves. Samtidig mener han, at mere oplysning om de tekniske krav for at modtage TVS ville kunne give flere seere.
ProMedia-analysen har naturligvis også lavet en seerprofil: Den typiske TVS-seer er mand, relativ ung, har typisk studenter/HF-eksamen, men ikke en videregående uddannelse. De er således primært faglærte/ufaglærte arbejdere og bor i byområder. Dog kan TVS ikke karakteriseres som et storbyfænomen. Med hensyn til geografien følger TVS-segmentet hele landets befolkning og er således jævnt spredt i øst og vest. TVS-seeren er erhvervsaktiv, har jævn husstandsindkomst og bor i højere grad i lejlighed. Der er typisk tale om en husstand med to børn. Sjovt nok er 16% af TVS’ seerskare slet ikke sportsinteresseret, men det tolker ProMedia med, at det givetvis er forældre, der vil abonnere på TVS for børnenes skyld.
De første seertal for TVS er i øvrigt lige offentliggjort: Fredag den 14. marts så 167.000 danskere mindst 1 minut på den nye kanal. Tilsvarende var tallene de følgende dage: Lørdag (118.000); søndag (169.000); mandag (93.000).