BOX
Anne Marie Jess Hansen er erhvervsforsker og tidl. investor relations manager hos Danisco A/S. Hun er i dag tilknyttet Handelshøjskolen i København (Institut for Organisation & Arbejdssociologi), hvor hendes PhD projekt handler om strategiprocesser med Danisco A/S som case.

Markedsførere: vær beredt. En ny disciplin nærmer sig med hastige skridt vores miljø. Investor Relations (herefter IR) handler om markedsføringen af virksomheden som investeringsobjekt. Og for de store, børsnoterede koncerner bør disciplinen i dag rangere på lige fod med markedsføring af virksomhedens produkter og corporate image.
Investor Relations begrebet blev introduceret af General Electric Company i 1953. Nutidens IR er dog primært et resultat af den udvikling, der fandt sted i USA i løbet af 1970’erne, hvor flere børsnoterede selskaber indså fordelene ved at markedsføre selskaber som investeringsobjekt (Heegaard, 1995). Først i løbet af 1980’erne fik IR-funktionen fodfæste i Danmark, hvor den i dag praktiseres i varierende omfang af de børsnoterede selskaber. Som med så mange andre fænomener i Danmark er der naturligvis også en forening for IR – nemlig Dansk Investor Relations Forening (DIRF) etableret i 1988, som i dag tæller ialt 70 medlemmer (for yderligere information – se www.DIRF.dk).
Kært barn har mange navne (læs: definitioner) og således også IR. Jeg synes, at den bedste er formuleret af NIRI (National Investor Relations Institute), som kalder IR “en strategisk markedsføringsaktivitet, der gennem seriøs, entydig og løbende kommunikation giver nuværende og kommende investorer et præcist billede af en virksomheds nuværende performance og fremtidige potentiale“.
Men før vi gennemgår de enkelte elementer i definitionen, kunne det være interessant at belyse, hvorfor vi i det hele taget har behov for IR? Først og fremmest fordi konkurrencen om adgang til kapital via børsen er blevet intensiveret. Den teknologiske udvikling har betydet, at investorer kloden rundt har gode muligheder for at skabe en meget spredt portefølje – der kan handles via internettet og informationsniveauet om globale strømninger med betydning for værdipapirer er højt for den proaktive investor.
Et dansk selskab konkurrerer således både med andre danske og udenlandske virksomheder om investorernes gunst. For at trænge igennem lydmuren til disse investorer, er det nødvendigt at skabe en både effektiv og attraktiv kommunikation. Effektiv fordi investorerne stiller krav om præcis, relevant og målrettet information, som de kan bruge i deres analyser af selskaberne. Øget adgang til data medfører tilsvarende øget krav til både kvalitet og timing af den information, virksomheden stiller til rådighed for investorerne. Attraktiv fordi målsætningen er at markedsføre virksomheden som investeringsobjekt.

BOX