Danmarks førende producent og leverandør af fabriksbeton samt dertil knyttede serviceydelser vælger Kring Development A/S til rådgivning samt udvikling af koncernens internetstrategi og markedsfører sig på internettet. Kring Development er udvalgt efter en gennemgående udvælgelsesproces.
Kring Development skal udvikle koncernens nordiske webplatform, hvilket indebærer design, implementering og integration af eksisterende systemer. Opgaven består også i at skitsere og optimere forretningsgange via internettet og lave nye tiltag som ikke er set før i branchen. pia