På forsiden af regnskabet står der Win Win Agency, Årsrapport 2005. Reelt er der dog tale om Buhl UnLtd, fordi Win Win først blev etableret i foråret. Men regnskabet kan betragtes som det fundament, Win Win skal bygge videre på.
Og det er ikke så tosset igen.
Bruttoavancen steg med ca. 33 pct. fra 9 til 12 mio. kr., og resultat før skat steg fra plus 471.000 til plus 2,815 mio. kr. Efter skat bliver der 2,16 mio. kr. tilbage.
Og dem er man så i fuld gang med at investere i personale og infrastruktur. Af ledelsesberetningen fremgår det, at resultatet for i år forventes at blive på plus/minus 0 kr. som følge af disse investeringer. Til gengæld står den på betydelige vækstrater fra 2007 og fremefter. I beretningen noteres det da også, at lanceringen af bureauet er blevet godt modtaget, og at der allerede pågår forhandlinger med en række annoncører. fin