Shape har ansat Daniel Mejlvang Rasmussen som iOS developer. Han kommer fra Rista Aps hvor han ligeledes arbejdede som iOS developer.

Daniel Mejlvang Rasmussen er uddannet datamatiker fra KEA.