Gine Maltha Kampmann bliver fra 1. oktober 2022 ny direktør i Tænketanken EQUALIS. Hun kommer senest fra en lederstilling inden for regional forretningsudvikling hos VELUX.

I sin nye stilling skal Gine Maltha Kampmann sætte den strategiske retning for tænketankens analyser, partnerskaber, politiske interessevaretagelse og udvikling og udbygge den positive udvikling, EQUALIS er inde i.

Gine Maltha Kampmann har tidligere været leder af forretningsudvikling, Rambøll Management Consulting Group.