Louise Dall Nielsen er blevet fuldtidsansat som Campaign Manager hos Calibrate. Hun har tidligere været praktikant/trainee sammesteds. Louise afslutter sin uddannelse sideløbende med fastansættelsen.