Naser Ghodsian er blevet ansat hos Shape som Android developer. Han kommer fra en stilling som Software Developer hos ZHN.

Naser Ghodsian har en bachelor i Chemical Engineering og en master i Energy Systems Engineering fra Sharif University of Technology.