Efter 17 år i internetvirksomheden one.com, senest som Content Manager tiltrådte Thomas Lønbæk medio juni som strategisk og operationelt ansvarlig for marketing i Amesto Solutions Danmark.

Amesto Solutions er leverandør til erhvervslivet af Visma ERP-systemer, business intelligence og CRM.